SmartPrat - Havbruk til havsTrygge, effektive og bærekraftige oppdrettsanlegg i eksponerte områder

Havbruk til havs stiller store, og helt andre krav, til løsninger og installasjoner sammenlignet med tradisjonell oppdrett. 

ABBs eksperter innen elektro, kraft, instrumentering, automatisering, digitalisering og telekommunikasjon deler sine erfaringer og råd.

Integrasjon av alt utstyr, fjernstyring og strømming av sanntidsdata for analyse og beslutningsstøtte står sentralt for effektiv, sikker og bærekraftig driftSelect region / language