Contact center Norge

Har du en forespørsel men ikke vet hvem du skal henvende deg til?

Da kan du kontakte Contact center via e-post, telefon eller chat. Våre Contact center-spesialister vil sette deg over til relevant avdeling eller person, eller registrerer din henvendelse for videre oppfølging.

 • Telefon 22 87 20 00 (from outside Norway, please call +47 22 87 20 00)
  - Tast 1 for sentralbord
  - Tast 2 eller vent på svar for å komme til vårt Contact center
 • Åpningstider: mandag - fredag kl. 0800 - 1630. (Dersom du trenger akutt bistand utenfor åpningstidene, kan nummeret over ringes. Følg instruksene på telefonsvareren.)
 • E-post: contact.center@no.abb.com
 • Kontaktskjema: Kontakt oss

English information:

 • Phone 22 87 20 00 (from outside Norway, please call +47 22 87 20 00)
  - Press 1 for switchboard
  - Dial 2 or wait for an answer to get to our Contact center
 • Opening hours: Monday - Friday at 0800 - 1630. (If you need emergency assistance outside the opening hours, the number above can be called. Follow the instructions on the answering machine.)
 • Email: contact.center@no.abb.com
 • Contact form: Contact us

Når vi er ONLINE, er du velkommen til å ta kontakt via chat. Trykk på knappen for å starte en chat med Contact center:


Salgs- og servicekontakter
Pressekontakter
Adresser og lokasjoner
Globale kontaktsentre

Service Desk - for kunder med serviceavtale

Kontakt ABBs Service Desk for forespørsler om support og servicetjenester i forbindelse med drift, produksjon, vedlikehold, modifikasjoner.

Kontaktinformasjon oppgis ved inngåelse av servicavtale.
Andre henvendelser henvises til Contact center.

Marine 24 timer support

For support og servicetjenester fra ABBs marinevirksomhet benyttes følgende kontaktinformasjon:

Tlf. +47 91 61 73 73
E-post: support.marine@abb.com

Even Fladberg_292

Even Fladberg

Medieansvarlig, Informasjonssjef

e-post: even.fladberg@no.abb.com
Mobil: (+47) 46 81 44 83


Globale pressekontakter


Helene Gunther Merg_2018_292x195

Helene Gunther Merg

Informasjonsdirektør

e-post: helene.gunther_merg@no.abb.com
Telefon: (+47) 22 87 46 30
Mobil: (+47) 90 77 00 78

ABB-lokasjoner i Norge:

ABB i Norge har virksomhet over hele landet. Her finner du oversikt over lokasjonene, besøks- og postadresser:

Lokasjoner og virksomhetsområder
 

Andre ABB-enheter i Norge:

ABB Eiendom

Snarøyveien 30, bygg M
1360 Fornebu

Postboks 129, 1325 Lysaker
Tlf. +47 22 87 20 00 
 

ABBs Pensjonskasse

Snarøyveien 30, bygg M
1360 Fornebu

Postboks 129, 1325 Lysaker
Tlf. +47 22 87 20 00

Pensjonistforeninger i ABB - kontaktpersoner
Select region / language