Våre fire virksomhetsområder

 ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 140 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. 

Electrification

«Writing the future» for sikker, smart og bærekraftig elektrifisering.

ABBs Electrification-virksomhet tilbyr en bred portefølje av produkter, digitale løsninger og tjenester, fra transformatorstasjon til stikkontakt, som muliggjør sikker, smart og bærekraftig elektrifisering. Tilbudet omfatter digitale og oppkoblede innovasjoner for lav- og mellomspenning, inkludert elbil/elbuss-infrastruktur, solar-invertere, modulære nettstasjoner, distribusjonsautomatisering, vern, kabler og kablingsutstyr, elektriske tavler, kabinetter, instrumentering og styring.

Process Automation

 «Writing the future» for trygg og smart drift

ABBs Process Automation-virksomhet tilbyr et bredt spekter av løsninger for prosess- og hybridindustri, inkludert bransjespesifikk, integrert automatisering, elektrifisering og digitale løsninger, styringsteknologi, programvare og avanserte tjenester, instrumentering og analyse, samt løsninger for marine- og turboladning. Process Automation er nummer 2 i markedet globalt. I tett samarbeid med kunder, skaper ABBs Process Automation-virksomhet fremtiden for trygg og smart drift.

Motion

«Writing the future» for smarte motorer/omformere

ABBs Motion-virksomhet er verdens største leverandør av frekvensomformere og motorer. Vi betjener kundene med hele spekteret av elektriske motorer, generatorer, omformere og tjenester, samt mekaniske kraftoverføringsprodukter og integrerte, digitale driv-løsninger. Vi leverer et bredt spekter av automatiseringsløsninger innenfor transport, infrastruktur, stykkproduksjon og prosessindustri.

Robotics & Discrete Automation

«Writing the future» for fleksibel produksjon og smarte maskiner

ABBs Robotics & Discrete Automation-virksomhet leverer verdiskapende løsninger innen robotisering, maskinstyring og stykkproduksjon. Våre integrerte automatiseringsløsninger, vår applikasjonskompetanse på tvers av en rekke bransjer og vår globale tilstedeværelse leverer konkret kundeverdi. Vårt fokus på innovasjon inkluderer omfattende arbeid innen kunstig intelligens, et økosystem av digitale partnerskap og utvidelsen av vår produksjons- og forskningskapasitet gjennom vår 150 millioner dollars investering i en ny robotfabrikk i Shanghai.

Select region / language