Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Våre fem virksomhetsområder

ABB er en banebrytende teknologileder med et omfattende tilbud innen digitalisering. Med over 130 års innovasjonshistorie er ABB i dag ledende innen digitalisering med fire kundeorienterte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, som støttes av den felles digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs markedsledende virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020.
ABB er tilstede i over 100 land med rundt 144 000 ansatte. 

Electrification

 

«Writing the future» for sikker, smart og bærekraftig elektrifisering.

 

ABBs Electrification-virksomhet tilbyr en bred portefølje av produkter, digitale løsninger og tjenester, fra transformatorstasjon til stikkontakt, som muliggjør sikker, smart og bærekraftig elektrifisering. Tilbudet omfatter digitale og oppkoblede innovasjoner for lav- og mellomspenning, inkludert elbil/elbuss-infrastruktur, solar-invertere, modulære nettstasjoner, distribusjonsautomatisering, vern, kabler og kablingsutstyr, elektriske tavler, kabinetter, instrumentering og styring.

Industrial Automation

 

«Writing the future» for trygg og smart drift

 

ABBs Industrial Automation-virksomhet tilbyr et bredt spekter av løsninger for prosess- og hybridindustri, inkludert bransjespesifikk, integrert automatisering, elektrifisering og digitale løsninger, styringsteknologi, programvare og avanserte tjenester, instrumentering og analyse, samt løsninger for marine- og turboladning. Industrial Automation er nummer 2 i markedet globalt. I tett samarbeid med kunder, skaper ABBs Industrial Automation-virksomhet fremtiden for trygg og smart drift.

Motion

 

«Writing the future» for smarte motorer/omformere

 

ABBs Motion-virksomhet er verdens største leverandør av frekvensomformere og motorer. Vi betjener kundene med hele spekteret av elektriske motorer, generatorer, omformere og tjenester, samt mekaniske kraftoverføringsprodukter og integrerte, digitale driv-løsninger. Vi leverer et bredt spekter av automatiseringsløsninger innenfor transport, infrastruktur, stykkproduksjon og prosessindustri.

Robotics & Discrete Automation

 

«Writing the future» for fleksibel produksjon og smarte maskiner

 

ABBs Robotics & Discrete Automation-virksomhet leverer verdiskapende løsninger innen robotisering, maskinstyring og stykkproduksjon. Våre integrerte automatiseringsløsninger, vår applikasjonskompetanse på tvers av en rekke bransjer og vår globale tilstedeværelse leverer konkret kundeverdi. Vårt fokus på innovasjon inkluderer omfattende arbeid innen kunstig intelligens, et økosystem av digitale partnerskap og utvidelsen av vår produksjons- og forskningskapasitet gjennom vår 150 millioner dollars investering i en ny robotfabrikk i Shanghai.

Power Grids

 

«Writing the future» for et sterkere, smartere og grønnere kraftnett

 

Power Grids-virksomheten tilbyr kraft- og automatiseringsprodukter, systemer, tjenester og programvareløsninger til hele næringskjeden for generering, transmisjon og distribusjon av kraft. Den bransjeledende porteføljen inkluderer nettintegrasjon, overføring, distribusjons- og automatiseringsløsninger og et komplett spekter av høyspenningsprodukter og transformatorer. ABB utviklet banebrytende HVDC teknologi (høyspent likestrøm) for mer enn 60 år siden og har levert halvparten av verdens HVDC-stasjoner. ABB er verdens største produsent av transformatorer og en teknologi- og markedsleder innen høyspenningsprodukter og transformatorstasjoner, og øker stadig spenningen til nye rekordnivåer. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. Spørsmål og svar om Joint Venture mellom ABB og Hitachi.