Norway - Norwegian

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Vår virksomhet

ABBs virksomhet er organisert i fire globale divisjoner, som igjen består av forretningsenheter rettet mot bestemte bransjer og produktområder. Klikk på lenkene under for en kort beskrivelse av de forskjellige divisjonene.

Power Grids

Leveringsomfang

Divisjon Power Grids leverer kraft- og automasjonsprodukter, systemer, service og softwareløsninger over hele verdikjeden innen kraftgenerering, -overføring og -fordeling. Porteføljen omfatter nettintegrasjon, overføring, distribusjon og automasjonsløsninger og en komplett portefølje av høyspenningsprodukter og transformatorer.

Kunder

Selskaper innen kraftgenerering, -overføring og –fordeling og andre statlige energiselskaper, kunder innen industri, transport- og infrastrukturselskaper og handelsbedrifter generelt. Divisjon Power Grids er den foretrukne partner for et sterkere, smartere og grønnere nett.

Nøkkelfakta

ABB utviklet HVDC-teknologien for over 60 år siden og har levert rundt halvparten av alle HVDC-anlegg i verden. ABB er verdens største leverandør av transformatorer og er en markeds- og teknologileder innen høyspenningsprodukter og løsninger for trafostasjoner. ABB skyver grensene for høyspenningsprodukter til rekordhøye nivåer.

Electrification Products

Leveringsomfang

Teknologier for hele den elektriske verdikjeden, fra transformatorstasjon til sluttbruker, som muliggjør en sikrere og mer pålitelig kraftforsyning.
Digitale og sammenkoblede innovasjoner for lav- og mellomspenning, inkludert infrastruktur for elektriske kjøretøy, solcelleinvertere, modulære pakker for trafostasjoner, automasjonsprodukter for strømfordeling, vern, kabeltilbehør, bryteranlegg, kabelskap, kabling, måling og kontroll.

Kunder

Forhandlere, installatører, tavlebyggere, OEM-er, systemintegratører, entreprenører, arkitekter og sluttbrukere.

Nøkkelfakta

ABB leverer over 1 million produkter til kunder over hele verden hver dag.

Industrial Automation

Leveringsomfang

Produkter, systemer og tjenester utviklet for å optimalisere produktiviteten i industrielle prosesser. Løsningene inkluderer nøkkelferdig engineering, kontrollsystemer, måleinstrumenter, livssyklustjenester, vedlikehold og bransjespesifikke produkter (f.eks. elektriske fremdriftssystemer for skipsindustrien, gruveheiser, turboladere og testutstyr for papirmasse).

Kunder

Prosessindustrier som olje og gass, petrokjemisk, marine, bergverk og aktører innen masse og papir, metall og sement.

Nøkkelfakta

ABB leverte verdens første elektrifiseringsløsning for en offshore rigg.

Robotics and Motion

Leveringsomfang

Motorer, generatorer, frekvensomformere, mekanisk kraftoverføring, roboter, vind- og togomformere.

Kunder

Produsenter, OEM-er innen ulike bransjer, sluttbrukere i prosessindustrien og kunder i transport- og infrastruktursektoren.

Nøkkelfakta

ABB er verdens største leverandør av industrielle elektriske motorer og frekvensomformere.