Dane rejestrowe

Dane rejestrowe ABB Sp. z o.o.

ABB Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000004745
NIP: 5260304484
REGON: 010017168
Kapitał zakładowy: 245 460 765,92 PLN
Nr rej. BDO: 000011234
GLN: 5909002058901

ABB Sp. z o.o.
1 Żeganska Street,
04-713 Warsaw,
Register of Entrepreneurs
of the Polish Court Register
maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw,
XIII Economic Department,
KRS: 0000004745
VAT ID: 5260304484
REGON: 010017168
Share capital: 245 460 765,92 PLN
BDO no.: 000011234
GLN: 5909002058901

Przesyłanie faktur do ABB/ Sending invoices to ABB

Numery kont bankowych

Waluta

Numer IBAN

 

Swift

Dane banku

PLN

PL03 1050 0086 1000 0022 7504 4358

INGBPLPW

ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

EUR

PL42 1880 0009 0000 0011 0169 8001

DEUTPLPX

Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

USD

DE04 5007 0010 0853 0248 00

DEUTDEFFXX

Deutsche Bank AG, Theodor-Heuss-Str. 3, 70174 Stuttgart

CHF

PL85 1880 0009 0000 0011 0169 8003

DEUTPLPX

Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

SEK

PL58 1880 0009 0000 0011 0169 8004

DEUTPLPX

Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

NOK

PL31 1880 0009 0000 0011 0169 8005

DEUTPLPX

Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa


Select region / language

Pożyteczne informacje