Wymagania wobec faktur wystawianych dla ABB Sp. z o.o.

W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu identyfikacji faktur wystawianych firmie ABB, a co za tym idzie usprawnienie procesu płatności dostawcom za dostarczone produkty lub wykonane usługi, prosimy o ich  przesyłanie bezpośrednio na wskazane adresy. 

Faktury wysyłane pocztą na adres:

dot. ABB Sp. z o. o.
PO box 90 01 01
12401 Berlin
Deutschland


Faktury wysyłane kurierem na adres:

dot. ABB Sp. z o. o.
Kanalstr. 119
12357 Berlin 
Deutschland

Faktury wysyłane drogą elektroniczną na adres:

pl-faktury_ap@abb.com

Select region / language