CP400 – programvara

Funktioner

  • Snabbt och enkelt att skapa och hantera projekt
  • Snabb översikt och enkel hantering av projektkomponenter med hjälp av menyhanteraren (detaljerad lista eller miniatyrer).
  • Enkelt att skapa, ändra, sortera och identifiera projektdata med funktionen för korshänvsningar.

Enkel testning och användning

  • Test av projekt, menyer och larm samt kommunikations- och styrfunktioner via online- och offlinesimulering.
  • Lätt att byta språk med stödfunktionen för flera språk.

Säkrade data och operationer

  • Skydd av filer och maskinkonfigurationer med globala och objektspecifika lösenord (nio skyddsnivåer) för att hindra att applikationen laddas ned.

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language