CP400 – tillbehör

Produktsortimentet CP400 kompletteras med kablar för seriell anslutning mellan CP400-manöverpaneler och AC500 PLC:er samt seriella programmeringskablar för anslutning till en PC.

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents
Select region / language