Trådlösa enheter

ABB:s trådlösa kommunikationskoncept, specifikt utvecklat för strikta tidhållningskrav inom fabriksautomatisering.

De här produkterna har begränsad status. Se respektive livstidsdokument för ytterligare information.

  • Protokollet på det fysiska lagret IEEE 802.15.1 skiljer ABB:s kommunikation från konsumentstandarder som WLAN eller Bluetooth genom att den är robust i industrimiljöer som svetsning, drivpaket och motorer.
  • Det självdiagnosticerande och deterministiska protokollet använder frekvenshoppsteknik av industrityp, som kompletteras av antennväxling och full duplexdrift med automatiska snabba upprepningar.
  • Tillsammans gör detta att systemet är så robust som behövs, kan samexistera med andra ISM-baserade system och blir extremt tolerant mot skuggning och reflektioner.
  • Tidhållningen är konstant oavsett om en eller 624 givare/styrdon används och utlöses.

Vill du ha produktinformation eller service?

Trådlösa kommunikations- och spänningsprodukter

Loading documents
Select region / language