Aktivera säkerhetsfunktioner i PLC med ett standard-HMI

ABB:s säkerhets-PLC AC500-S kan tillsammans med ett standard-HMI som operatörspanel och mobila enheter användas för att aktivera säkerhetsfunktioner i maskiner.

ABB har utvecklat en metod där ett standard-HMI, industridator och mobila enheter som operatörspanel kan aktivera säkerhetsfunktioner i säkerhets-PLC och maskiner.

Genom att använda ABB:s säkerhets-PLC Ac500-S kan operatörer av maskinutrustning som till exempel kranar, landgångar, automatstyrda fordon (AGVs) och robotar modifiera och ändra dess säkerhetsfunktioner. Med konceptet blir det bekvämt att bibehålla en hög maskinsäkerhet till en låg kostnad.

Ofta krävs det att operatören aktiverar säkerhetsfunktionerna på sina maskiner för att anpassa dem till olika driftförhållanden eller material för att optimera maskinens produktivitet. Dessa omkonfigureringar kallas ”Safety Actions” och utförs normalt via mekaniska lägesväljare som kopplas till en digital säker ingång på säkerhets-PLCn.

Med dessa tidigare metoder begränsas flexibiliteten och förmågan att göra mekaniska modifieringar till elektrisk systemlayout samt att det medför höga kostnader för hårdvara och ingångar på säkerhets-PLCn.

ABB löser dessa utmaningar genom att tillåta standardoperatörspaneler, industri-PCs och mobila enheter för att kommunicera till en säkerhets-PLC Ac500-S för att utföra dessa “safety actions”

Standard-HMI som tillåter minst två olika ethernetbaserade kommunikationsprotokoll kan användas. ABB rekommenderar Modbus©/TCP och ABB ETH. Ett “Mean Time Between Failures” (MTBF) större än 22,5 år räcker för att ett standard HMI ska uppfylla PL d (ISO 13849-1) enligt maskindirektivet. HMI med ett lägre MTBF uppnår eventuellt endast PL c (ISO 13849-1) eller lägre.

Fördelar med att använda ett standard-HMI är i första hand kostnadsbesparingar på säkerhetsingångarna och hårdvara som knappar, switchar och andra don. De finns även möjlighet att välja från ett brett utbud av paneler oavsett leverantör. Fler fördelar är ett obegränsat urval av funktioner med stor flexibilitet för att skapa operatörsinterface på panelen.

Funktionen tillåter sammankoppling av flera säkerhetssystem i olika nivåer av anläggningstopologin från topp- till fältnivå. Ett exempel är styrning av kranar som tillåter uppkoppling från ett centralt kontrollrum där nödstoppet på en styrplats ska stoppa vald kran.  Ett nätverk kopplar ihop AC500-S säkerhets-PLCn som sitter monterad i kontrollrummet med Ac500-S som är monterat på kranarna. Operatören i kontrollrummet kan via panelen välja, via standard-HMI vilken av kranarna som skall styras och stoppas av nödstoppen som är monterad på just denna styrplats. Dessutom har alla kranar egna nödstoppsknappar för lokalt stopp.

Läs mer

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language