Tehomuokkaimien ja vaihtosuuntaajien kunnossapito

Säännöllinen huolto pienentää laitteiden vikaantumisen ja odottamattomien korjausten riskiä

Elinkaarisuunnittelu – pitkäaikaisen huolto- ja parannussuunnitelman perusta

Kunnossapidon päätavoitteena on estää vikaantumisia ja korjata mahdolliset vauriot niin pian ja turvallisesti kuin suinkin mahdollista – mahdollisimman edullisesti. ABB:n tai ABB:n yhteistyökumppanin tekemä elinkaarisuunnitelma muodostaa pitkäaikaisen kunnossapito- ja parannussuunnitelman pohjan. Suunnitelman tarkoituksena on määrittää toimenpiteet, joita tarvitaan käyttökustannusten pienentämiseksi, tuottavuuden parantamiseksi, ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Tehokas elinkaarisuunnitelma auttaa asiakasta budjetoimaan huoltokustannuksia ja suunnittelemaan tulevia päivityksiä, jälkiasennuksia ja laitteiden vaihtoja.

Ehkäisevä kunnossapito

Suosittelemme konvertterien ja invertterien säännöllistä ennakkohuoltoa koko niiden käyttöiän ajan, jotta käytettävyys pysyisi mahdollisimman hyvänä ja suunnittelemattomia korjauskustannuksia tulisi mahdollisimman vähän. Ehkäisevä kunnossapito koostuu vuosittaisista tarkastuksista ja komponenttien vaihtamisesta tuotekohtaisen kunnossapitoaikataulun mukaisesti.

Select region / language