Umowy serwisowe

Modułowe umowy serwisowe regulują zasady współpracy pomiędzy klientem a ABB i zapewniają utrzymanie zoptymalizowanych i przewidywalnych kosztów uzgodnionych procesów.

W zależności od potrzeb klienta, indywidualne usługi serwisowe moga być połączone w jednej ofercie. Przykładami takich ofert są umowy na dostawy części zapasowych i umowy na przeglądy i konserwację urządzeń. Możemy Państwu pomóc oferując rozwiązanie kompleksowe, spełniające wymagania i zapewniające zoptymalizowany koszt działania.

Do korzyści wynikających z naszych umów serwisowych należą: lepsza kontrola kosztów, wyższa wydajność działania, mniejsze wydatki, krótszy czas wyłączenia z użytku i wydłużony czas życia produktu.

Umowy serwisowe
Select region / language