Aktualizacje i modernizacja

Ta usługa zapewnia poprawę wydajności i rozszerzenie funkcjonalności w całym okresie eksploatacji sprzętu. Usługa obejmuje aktualizacje sprzętu i oprogramowania.

Korzyści

  • Długoterminowa dostępność elementów sterujących
  • Skrócony do minimum czas wyłączania i rozruchu technicznego
  • Długoterminowa dostępność do zasobów wiedzy inżynierskiej i pomocy technicznej
  • Nowe interfejsy rozszerzające działanie funkcji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language