Wymagania sieci energetycznych

Testy Fault-Ride Through (FRT) – najważniejsze wyzwanie związane z przepisami podłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zwiększanie bezpieczeństwa i skuteczności

Podstawowym celem przepisów dotyczących sieci energetycznych - czasami nazywanych wymaganiami sieci energetycznych - jest określenie spójnych wytycznych dla operatorów sieci. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa i skuteczności działania całej sieci. Wymagania sieci energetycznych muszą obejmować szeroki wachlarz technologii generowania energii i różnych warunków działania, dlatego zawsze stawiają kilka wyzwań przed konkretnym modelem generatora i jego systemami sterowania.

Testy Fault-Ride Through (FRT)

Jednym z najtrudniejszych do spełnienia wymagań obowiązujących przepisów energetycznych są tzw. testy Fault-Ride Through (FRT). Określają one wymagania utrzymania przez generator synchronicznego działania w przypadku poważnych zakłóceń w otoczeniu elektrycznym urządzenia. To wymaganie odgrywa bardzo ważną rolę w zwiększaniu ogólnej stabilności energetycznej systemu. Pomaga ono operatorowi sieci energetycznej zapobiegać ogólnosystemowym zakłóceniom, takim jak awarie kaskadowe i wyłączenia dużych segmentów sieci (tzw. blackout).

Jak wiadomo system wzbudzenia maszyny synchronicznej ma silny wpływ na stabilność stanów przejściowych tej maszyny. Dlatego spełnienie wymagań FRT jest ściśle powiązane z własnościami systemu wzbudzenia.

Symulacje potwierdzające zgodność z wymaganiami sieci energetycznej

Ponieważ FRT zakłada poważne zakłócenia w systemie zasilania i samego generatora, spełnienie wymagań FRT weryfikuje się raczej w symulacjach komputerowych, a nie w fizycznie działającym systemie. Dlatego w określonych przypadkach specjaliści ABB wykonują symulacje potwierdzające zgodność z wymaganiami sieci energetycznej, aby zagwarantować, że systemy wzbudzenia UNITROL 6000 spełniają nawet najsurowsze normy i przepisy. Zwykle takie symulacje są przeprowadzane w konfiguracji sprzętu działającego w obiegu zamkniętym (HIL) w symulatorze czasu rzeczywistego. Dzięki temu symulacja nie musi opierać się na żadnych uproszczonych założeniach, a jej wyniki mają wysoką wiarygodność. Warto podkreślić, że zgodność systemu wzbudzenia z wymaganiami sieci energetycznej zwykle można zweryfikować wyłącznie wykonując pracochłonne symulacje HIL.

Dzięki wydajnemu sprzętowi i wyjątkowo elastycznemu oprogramowaniu, systemy wzbudzenia UNITROL zawsze potwierdzały swoją zgodność z najbardziej wyśrubowanymi wymaganiami sieci energetycznych.

 

Select region / language