Du kan se denne siden i:

Kunde Personvernerklæring

1. Hvem er ansvarlig for håndtering av dine personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for hele ABB-gruppen (ABB Ltd), inklusive ABB Ltd, Norge og hver enhet der ABB Ltd, Norge, direkte eller indirekte, har et flertall som eier, eller eier eller kontrollerer flertallet av stemmeretten. ABB-selskapet som leverer tjenester eller kommuniserer til deg (referert til som "ABB" eller "vi"), er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og kontrollerer hvordan de blir brukt, i samsvar med denne erklæringen.

Andre datterselskaper av ABB kan også motta og behandle dine personopplysninger, enten som databehandlingsansvarlig eller som prosessor, og denne personvernerklæringen gjelder også for dem.

2. Typene informasjon vi samler inn og bruker?

Vi samler inn og bruker personopplysninger som angår deg i forbindelse med avtalene med våre kunder. Vi kan samle inn følgende kategorier av personopplysninger:

 • Bedriftskontaktinformasjonen du deler med oss: navn, tittel, stillingstittel, e-postadresse, forretningsadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer
 • Tilleggsinformasjon du gir oss i løpet av våre forretningsforbindelser, for eksempel: interesser i ABB-produkter, markedsføringspreferanser, registreringsinformasjon gitt på arrangementer, webinarer, messer, data om kontrakt eller ordre, fakturaer, betalinger, forretningspartnerhistorie, data angående oppfyllelse av våre kontraktsmessige forpliktelser og førkontraktsmessige tiltak, inkludert markedsføringsaktiviteter, korrespondansedata, tilbud, anbud, kontrakts- og ordredata, fakturaer, betalinger, forsikringsdata, poster vedrørende spørsmål / klager / ordrer, ansettelse nummer, pass-nummer, fødselsdato, informasjon om reisevisum, vurdering av intervju / tilbakemelding, opplæringsregister, kjønn, kunde / kunde-ID, produktbruksdata, preferanser.
 • Elektroniske identifikasjonsdata og informasjon samlet inn av kommunikasjonssystemene, IT-applikasjoner og nettleser, for eksempel IP-adresse, kilden til nettstedets besøk, websidevisninger og tidsbruk på nettstedet eller en bestemt side, klikk på lenker, delte kommentarer, e-postadresser åpnet, nettlesertype, dato og klokkeslett for besøk, enhetsidentifikatorer (mobilenhet-ID, PD-ID, etc.), informasjonskapsler, digital alias / signatur, registrering og påloggingsinformasjon, sporing-/analysedata.

Følgende nevnte typer personopplysninger blir bare samlet inn og behandlet, om i det hele tatt, i samsvar med gjeldende lokale lover i hjemlandet.

 • Data om straffedom og lovbrudd, som informasjon om kriminell bakgrunn og sanksjonsliste i den grad det er nødvendig for formålene med kriminell bakgrunnsscreening og Know Your Customer (“KYC”) og forpliktelser om anti-hvitvasking (“AML”).
 • I den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser; data innhentet fra offentlig tilgjengelige kilder eller som er lovlig overført av andre tredjeparter (f.eks. et kredittfirma); data om handelsregister, tilknytningsregisterdata, kredittverdighetsdata.

3. Hvorfor vi trenger disse opplysningene

Vi kan bruke dine personlige data som beskrevet ovenfor for følgende formål:

 • behandle og oppfylle bestillinger, levere tjenester og holde deg informert om statusen til din eller din virksomhets ordre;
 • levere og administrere våre produkter og tjenester;
 • behandle tilbud og administrere kundeforholdet, inkludert å tilby kundeservice, produktstøtte og prosess, evaluere og svare på forespørsler og henvendelser, styring av kontraktens livssyklus og innhenting av personopplysninger om potensielle kunder for fremtidig kommunikasjon;
 • gjennomføre og tilrettelegge for kundetilfredshetsundersøkelser, markedsføringskampanjer, markedsanalyse, konkurranser eller andre salgsfremmende aktiviteter eller arrangementer;
 • gjennomføre markedsførings- og salgsaktiviteter (inkludert å generere salgsmuligheter til potensielle kunder, følge opp markedsføringsmuligheter, utføre markedsundersøkelser, bestemme og styre effektiviteten av våre reklame- og markedsføringskampanjer og styre vårt merke og kommunisere om nye forretningsprosjekter);
 • sende deg markedsføringmateriell per post, telefon, tekst, e-post og andre digitale metoder om produkter og tjenester (for eksempel varsler, reklamemateriell, nyhetsbrev, etc.);
 • analysere personopplysninger for å gi relevante markedsføringstilbud og informasjon, sikre nøyaktigheten av kundekontaktinformasjon;
 • Gjennomføre opplæringer og kurs for kunder;

rapportering og dataanalyse som markedsundersøkelser, trendanalyse, økonomisk analyse, kundesegmentering og profilering av kunder for å forbedre kundeopplevelsen med ABB og gi bedre og mer personlig innhold; inkludert markedsinformasjon og utvikling og forbedring av tjenester eller produkter gjennom vurdering og analyse av informasjonen;

 • kommunisere med forretningsforbindelser om produkter, tjenester og prosjekter fra ABB eller forretningsforbindelser, f.eks. ved å svare på henvendelser eller forespørsler;
 • reisearrangement, billett- og arbeidsflytstyring, flåtestyring;
 • omorganisering, anskaffelse og salg av aktiviteter, forretningsenheter og selskaper;
 • styring av prosesskvalitet og forsikringsledelse;
 • gjennomføre revisjoner, gjennomganger og myndighetskontroller for å oppfylle forpliktelser overfor regulatorer;
 • styring, risiko og overholdelse, inkludert due diligence og anti-hvitvasking- ("AML") forpliktelser, toll og overholdelse av global handel og sanksjonert partilister, screening, sikkerhet, inkludert forebygging, påvisning av kriminalitet og svindel;
 • opprettholde og beskytte sikkerheten til produkter, fasiliteter, tjenester, systemer, nettverk, datamaskiner og informasjon, forhindre og oppdage sikkerhetstrusler, og svindel eller andre kriminelle eller ondsinnede aktiviteter; og
 • administrere IT-ressurser, inkludert infrastrukturstyring inkludert sikkerhetskopiering av data, informasjonssystemers support og serviceoperasjoner for applikasjonsstyring, sluttbrukerstøtte, testing, vedlikehold, sikkerhet (respons på hendelser, risiko, sårbarhet, bruddrespons), opprettelse og administrasjon av brukerkontoer, tildeling og administrasjon av programvarelisenser, sikkerhet og ytelsestesting og forretningskontinuitet, overvåke tilgang til systemer, nedlastinger.


For å bekrefte nøyaktigheten av kontaktinformasjonen din, og gi deg skreddersydd markedskommunikasjon, reklame og personlige meldinger, vil vi ved hjelp av automatiserte metoder lage en profil basert på data som vi har innhentet som beskrevet i denne erklæringen, for eksempel antall ABB- nettsidevisninger, mottatt og leste e-poster, webinarregistreringene dine og den nylige interaksjonen og aktivitetene med ABB. Hvis du ønsker å få mer informasjon om de automatiserte metodene som benyttes for å lage en profil, kan du be om det ved å sende en forespørsel på www.abb.com/privacy. Du har rett til å protestere mot profileringsaktiviteten ved å registrere dette på www.abb.com/privacy.

Vi samler bare de personopplysningene vi trenger til formålene beskrevet ovenfor. For statistiske formål, forbedring av våre tjenester og testing av våre IT-systemer, bruker vi så langt som praktisk mulig anonymiserte data. Dette betyr at disse dataene ikke lenger (direkte) kan identifisere deg eller utpeke deg som individ.

4. Hva om du ikke deler dine personopplysninger eller om du ønsker at vi sletter dine personopplysninger

Når det gjelder behandling av oppgaver relatert til forretningsforholdet med deg, vil ABB ikke være i stand til å etablere, utføre eller avslutte et forretningsforhold med deg eller ditt selskap på en tilstrekkelig måte, og generelt utføre de formålene som er beskrevet ovenfor, uten visse personopplysninger. Selv om vi ikke kan forplikte deg til å dele dine personopplysninger med oss, må du være oppmerksom på at dette da kan ha konsekvenser som kan påvirke forretningsforholdet på en negativ måte, for eksempel ikke å kunne treffe forespurte forhåndsavtale om å inngå kontrakt med deg eller ditt selskap eller for å etablere og fortsette forretningsforholdet du har bedt om.

5. Juridiske grunnlag for håndtering av personopplysninger
Vi bruker dine personopplysninger til de formålene som er beskrevet i denne pesonvernerklæringen basert på et av følgende juridiske grunnlag, når det gjelder:

 • Vi kan behandle dine personopplysninger for oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser som følge av kontrakter med deg eller ditt selskap, eller som en del av forhåndskontraktuelle tiltak vi har blitt bedt om å gjøre;
 • Vi ber om ditt samtykke for aktivitetene beskrevet i denne personvernerklæringen når det kreves av gjeldende lov, for eksempel når vi behandler dine data til markedsføringsformål, inkludert deling av skreddersydd markedskommunikasjon med deg, sender deg personlige meldinger og for å sikre nøyaktigheten av kontakten din informasjon der vi ikke har et eksisterende forretningsforhold til deg eller ditt selskap; eller
 • Vi kan påberope våre legitime interesser for å behandle dine personopplysninger innenfor rammen av forretningsforholdet med deg eller ditt selskap i den grad dette ikke blir tilsidesatt av dine egne personverninteresser. Slike interesser kan omfatte:
  • Innsamling og bruk av personopplysningene til dette formålet er styring og videreføring av vår virksomhet.
  • gjennomføre, administrere, utvikle og videreføre vår virksomhet i videst mulig forstand, inkludert levering av produkter og tjenester, utførelse av avtaler og ordrehåndtering med kunder, prosess og oppfyllelse av kjøp, prosesskvalitetsstyring og forbedring av produkter eller tjenester, analyse og markedsinformasjon, reduksjon av misligholdsrisiko i våre salgsprosesser, håndhevelse av juridiske krav, inkludert inkasso via rettslige prosedyrer, og omorganisering, anskaffelse og salg av aktiviteter, forretningsavdelinger og selskaper;
  • for direkte markedsføringsformål for eksisterende kunder, inkludert å dele skreddersydd markedskommunikasjon med deg, sende deg personlige meldinger og for å sikre nøyaktigheten av kontaktinformasjonen din;
  • overvåke, undersøke og sikre samsvar med juridiske, forskriftsmessige, standard og ABB interne krav og policyer;
  • forhindre svindel og kriminell aktivitet, inkludert etterforskning av slik aktivitet, misbruk av ABB-eiendeler, produkter og tjenester, og som strengt nødvendig og forholdsmessig for å sikre nettverks- og informasjonssikkerhet; og
  • overføring av personopplysninger innen ABB-gruppen for interne administrative formål som nødvendig, for eksempel for å tilby sentraliserte tjenester.

Du kan få en kopi av vår vurdering av hvorfor vi kan behandle dine personopplysninger for disse interessene ved å sende en forespørsel på www.abb.com/privacy.

 • I noen tilfeller behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av juridiske forpliktelser og lovpålagte krav, for eksempel på grunnlag av skatte- eller rapporteringsforpliktelser, samarbeidsforpliktelser med myndigheter, lovpålagte oppbevaringsperioder eller utlevering av personopplysninger innenfor rammen av offisielle eller rettslige tiltak kan være nødvendig for bevissikring, påtale eller fullbyrding av sivilrettslige krav.

Når det gjelder personopplysninger om straffedom og lovbrudd, vil vi bare behandle slike data når slik behandling er tillatt i henhold til gjeldende (lokal) lov.

6. Hvem vi kan dele dine personopplysninger med (i og utenfor EU og EØS eller utenfor landet der ABB-selskapet som kontrollerer dine data er lokalisert)

Vi deler dine personopplysninger bare med andre ABB-tilknyttede selskaper eller tredjepart etter behov for formålene beskrevet i tabellen nedenfor. Der vi deler dine personopplysninger med en tilknyttet eller tredjepart slik at de blir overført til eller blir tilgjengelige fra utenfor EU ("EU") og Det europeiske økonomiske området ("EØS") eller utenfor landet der ABB-selskapet som kontrollerer at dine data er lokalisert, setter vi alltid tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Eksempler på disse sikkerhetstiltakene er en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen (les mer her), standardkontraktsbestemmelser (les mer her). For å beskytte dine personopplysninger har vi ytterligere tiltak for overføring av data innenfra til utenfor EU, EØS og utenfor landet hvor ABB-selskapet som kontrollerer dine data er lokalisert. Hvis du vil ha en oversikt over hvordan vi sikrer av dine personopplysninger, kan du sende en forespørsel via www.abb.com/privacy.

Mottaker eller – for ikke EU-medlem – mottaker kategori

Mottakers lokasjon

Syfte

ABB gruppen (helt og del-eiet bedifterr)

Se liste over ABB enheter

Formålet beskrevet I erklæringen

Sambeidspartnere og distributører

EU/EØS og ikke EU/EØS (globalt)

Formålet beskrevet i erklæringen

Leverandører av tjenester innen IKT, markedsføring, ut/innbetalning, gradering og utredning, aktører innen finans, forsikring, reise og andre bedrifter som arbeiderpå oppdrag av ABB

EU/EØS og ikke EU/EØS (globalt)

Formålet beskrevet i erklæringen

Konkursforvaltere og kreditorer

EU/EØS og ikke EU/EØ (globalt)

I forbindelse med konkursforvalting

Mulig og reelle oppkjøpere av ABB og ABBs eiendeler

EU og ikke EU

For vurdering av bedriften eller eiendelene eller for å utføre transformasjonen/sammenslåingen av selskapene.

Mottakere som påkrevd iht til lovverket eller juridiske prosesser, til rettshåndhevelse eller myndigheter, etc

EU og ikke EU

Der det kreves av gjeldende lovgivning eller en legitim anmodning fra myndighetene, eller et gyldig juridisk krav

7. Hvor lenge beholder vi personopplysningene

ABB er pålagt ved lov å oppbevare visse personopplysninger i en viss tid. Vi oppbevarer personopplysnnger bare så lenge som nødvendig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller til du gir beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta ABB markedsføringsmateriell.
Generelt oppbevares kunderelaterte personopplysninger så lenge kontrakten løper og i en minimumsperiode, vanligvis mellom 5-10 år etter kontraktens oppsigelse, eller i lengre periode hvis det kreves av lokale lover og forskrifter. Profilen som er bygd på automatiserte metoder som beskrevet i denne kunngjøringen, lagres i opptil 24 måneder.
Samtidig krever gjeldende databeskyttelseslover at vi ikke oppbevarer personopplysninger i en identifiserbar form lenger enn det som er nødvendig for formålet som personopplysningene behandles for. Gjennom innstillingen av IT-applikasjoner og policyer sikrer vi at vår lagring av dine personopplysninger blir slettet når vi ikke lenger trenger dem.

8. Dine rettigheter

Avhengig av lovgivingen der du befinner deg og der dine personopplysninger er behandlet, kan du ha følgende rettigheter:

Personvernsrrettigheter

Hva det betyr

Rett til å få tilgang til data om deg

Du full rett til å be om en oversikt over og kopi av de personopplysninger vi har om deg.

Rett til å få data om deg endret

Du full rett å kreve retting av feilaktige, eller ufullstendige personopplysninger som vi har om deg

Rett til få personopplysninger slettet

Du full rett å kreve at dine personopplysninger blir slettet når deikke lenger er aktuelle og om det mulig iht lovverket.

Rett til å begrense bruk av dine personopplysninger

Du full rett å kreve begrensning i bruk av dine personopplysninger til spesielle formål

Rett til å få dine personopplysninger overført

Du full rett å få dine personopplysninger som vi håndterer i et strukturert, datamaskinlesbart, format så du kan bruke data for eget bruk eller for å dele med andre bedrifter.

Rett til å motsette deg håndtering av dine personopplysninger

Du har rett til å motsette deg når som helst, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, behandling av dine personopplysninger, som er basert på en legitim interesse.

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke

Der ABB har spurt om ditt samtykke for håndtere dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dette påvirker ikke tidligere håndtering av personopplysningene.

Merk at rettighetene beskrevet tidligere ikke er betingelsesløse og at det du be om ikke alltid helt og fullt kan innfris. I visse situasjoner kan vi pga juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser ikke slette eller begrense håndteringen av slike personopplysninger.

Hvis du vil ha en oversikt over hvordan vi overholder sikkerheten av dine personopplysninger, kan du sende en forespørsel på www.abb.com/privacy.

9. Kontakt og mer informasjon

Om du ønske å få tilgang til dine personoppysninger, bruke dine andre rettigheter vedrørende håndtering av personopplysninger, har spørsmål om ABBs håndtering, eller om vår personverneklæring, ta kontakt med vår personvernansvarlige via privacy@abb.com eller send en forespørsel på www.abb.com/privacy.

Skulle du ikke være fornøyd med svaret vårt eller tro at vi behandler dine personopplysninger i strid med loven, kan du sende inn en klage til Datatilsynet i hjemlandet eller i det landet der du arbeider, eller du kan henvende deg til domstolene der du mener brudd på personvernloven kan ha funnet sted.

10. Oppdateringer av dette dokumentet

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen som et resultat av nødvendig utvikling. I tilfelle slike oppdateringer vil vi foreta nødvendige tiltak for å informere deg om dem, avhengig av viktigheten av utførte endringer. Hvis og hvor det kreves av gjeldende lover, vil vi også be om ditt samtykke til eventuelle endringer av personvernerklæringen som beskriver vår oppdaterte praksis.

Sekk «publiseringsdatoen» for å se når denne personvernerklæringen ble oppdatert.

Publiseringsdatoen: 01.03.2021