You can view this page in:

Thông Báo về Quyền Riêng Tư

1. Ai chu trách nhim x lý d liu cá nhân ca Quý v?

Thông báo về quyền riêng tư ("Thông báo") này áp dụng cho các công ty thuộc Tập đoàn ABB, có nghĩa là công ty ABB Ltd tại Thụy Sĩ và mỗi pháp nhân mà ABB Ltd tại Thụy Sĩ, trực tiếp hoặc gián tiếp, nắm giữ hoặc sở hữu hoặc kiểm soát phần lớn quyền biểu quyết. Công ty ABB (được gọi là "ABB" hoặc "chúng tôi") đang cung cấp dịch vụ hoặc liên lạc với Quý vị, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị và kiểm soát cách sử dụng dữ liệu, theo Thông báo này.

Các công ty con khác của ABB cũng có thể nhận và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị khi cần thiết cho các mục địch được mô tả trong Thông báo này.

2. Các loi thông tin chúng tôi thu thp và s dng?

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý vị tuỳ thuộc vào bối cảnh mà chúng tôi tương tác với Quý vị. Chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau:

 • Thông tin liên h kinh doanh mà Quý v chia s vi chúng tôi: tên, chức danh, địa chỉ email, địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại công ty, số điện thoại di độ
 • Thông tin b sung mà Quý v cung cp cho chúng tôi liên quan đển quan h kinh doanh ca Quý vị với chúng tôi, chng hn như: các sản phẩm của ABB khiến Quý vị quan tâm, sở thích tiếp thị, thông tin đăng ký được cung cấp tại các sự kiện, hội thảo, hội chợ, hợp đồng hoặc dữ liệu về đơn đặt hàng, hóa đơn, thanh toán, lịch sử đối tác kinh doanh, dữ liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và các công việc trước khi ký kết hợp đồng của chúng tôi bao gồm các hoạt động tiếp thị, dữ liệu về thư tín, chào hàng, đấu thầu, dữ liệu bảo hiểm, hồ sơ liên quan đến các vấn đề truy vấn/câu hỏi/khiếu nại/đơn đặt hàng, mã số nhân viên, số hộ chiếu s, ngày sinh, thông tin thị thực, đánh giá/ phản hồi phỏng vấn, hồ sơ đào tạo, giới tính, ID khách hàng/người tiêu dùng, dữ liệu sử dụng sản phẩm, sở thích.
 • D liu và thông tin nhn dng đin t được thu thp bi các h thng truyn thông, ng dng CNTT và trình duyt trang web, chng hn như: địa chỉ IP, nguồn truy cập trang web của Quý vị, lượt xem trang web và thời gian trên trang web hoặc một trang cụ thể, liên kết được nhấp, nhận xét được chia sẻ, email đã mở, loại trình duyệt, ngày và giờ truy cập, mã định danh thiết bị (ID thiết bị di động, ID PC, v.v.), cookie, bí danh/chữ ký số, thông tin đăng ký và đăng nhập, dữ liệu theo dõi/phân tích.

Các loại dữ liệu cá nhân được đề cập dưới đây chỉ được thu thập và xử lý, nếu hoàn toàn phù hợp với luật pháp địa phương hiện hành tại quốc gia Quý vị sinh sống.

 • D liu v kết án và ti phm, chng hn như: thông tin lý lịch tội phạm và thông tin danh sách bị cấm hoạt động trong phạm vi cần thiết cho mục đích sàng lọc lý lịch tội phạm và nghĩa vụ Xác minh danh tính khách hàng (“KYC”) và Chống rửa tiền (“AML”)
 • Trong phm vi cn thiết đ thc hin nghĩa v ca chúng tôi, d liu thu được t các ngun có th truy cp công khai hoc được truyn đi hp pháp bi các bên th ba khác (ví d: cơ quan tín dng): dữ liệu đăng ký thương mại, dữ liệu đăng ký liên kết, dữ liệu tín dụng

3. Ti sao chúng tôi s dng d liu cá nhân ca Quý v?

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị như được mô tả ở trên cho các mục đích sau:

 • Xử lý và thực hiện các đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông báo cho Quý vị về tình trạng đơn đặt hàng của Quý vị hoặc công ty Quý vị;
 • Cung cấp và quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Xử lý chào hàng báo giá và quản lý mối quan hệ khách hàng bao gồm cung cấp sự hỗ trợ và xử lý các vấn đề cho khách hàng và sản phẩm, đánh giá và trả lời các yêu cầu và thắc mắc, quản lý vòng đời hợp đồng và thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng tiềm năng để liên lạc trong tương lai;
 • Tiến hành và tạo điều kiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng, chiến dịch tiếp thị, phân tích thị trường, rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, hoặc các hoạt động quảng cáo hay sự kiện khác;
 • Tiến hành các hoạt động tiếp thị và bán hàng (bao gồm tạo khách hàng tiềm năng, theo đuổi triển vọng tiếp thị, thực hiện nghiên cứu thị trường, đo lường và quản lý hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị, quản lý thương hiệu của chúng tôi và truyền thông về các dự án kinh doanh mới);
 • Cung cấp cho Quý vị thông tin truyền thông tiếp thị về sản phẩm và dịch vụ qua bưu điện, điện thoại, văn bản, thư điện tử và các hình thức kỹ thuật số khác (như thông báo, quảng cáo, bản tin, v.v.);
 • Phân tích dữ liệu cá nhân để cung cấp thông tin và đề nghị tiếp thị phù hợp, đảm bảo tính chính xác với thông tin liên hệ của khách hàng.
 • Tổ chức các khóa đào tạo và khóa học cho khách hàng
 • Báo cáo và phân tích dữ liệu như nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, phân tích tài chính, phân khúc khách hàng và đối tượng khách hàng mục tiêu để cải thiện trải nghiệm của khách hàng với ABB và cung cấp nội dung tốt hơn và cá nhân hóa hơn, bao gồm thông tin thị trường, phát triển và cải tiến dịch vụ hoặc sản phẩm thông qua việc đánh giá và phân tích thông tin;
 • Liên lạc với Đối tác kinh doanh về các sản phẩm, dịch vụ và dự án của ABB hoặc Đối tác kinh doanh, ví dụ: phản hồi về các thắc mắc hoặc yêu cầu;
 • Sắp xếp việc di chuyển, quản lý vé và quy trình làm việc công vic, quản lý đội phương tiện di chuyện;
 • Tổ chức lại, mua và bán các hoạt động kinh doanh, các đơn vị kinh doanh và các công ty;
 • Quản lý chất lượng hoạt động và quản lý bảo hiểm;
 • Thực hiện kiểm toán, đánh giá và kiểm tra quy định để đáp ứng các nghĩa vụ cho cơ quan quản lý;
 • Quản trị, rủi ro và tuân thủ, bao gồm nghĩa vụ thẩm định và chống rửa tiền (“AML”), tuân thủ hải quan và thương mại toàn cầu và kiểm tra danh sách các bên bị cấm hoạt động, có liên quan đến vấn đề an ninh, bao gồm phòng ngừa, phát hiện tội phạm và lừa đảo;
 • Duy trì và bảo vệ an ninh của sản phẩm, cơ sở, dịch vụ, hệ thống, mạng lưới, máy tính và thông tin, ngăn chặn và phát hiện các mối đe dọa bảo mật, và lừa đảo hoặc các hoạt động tội phạm hoặc độc hại khác; và
 • Quản lý tài nguyên CNTT, bao gồm quản lý cơ sở hạ tầng bao gồm sao lưu dữ liệu, hỗ trợ và vận hành dịch vụ của hệ thống thông tin để quản lý ứng dụng, hỗ trợ người dùng cuối, kiểm tra, bảo trì, bảo mật (phản hồi sự cố, rủi ro, lỗ hổng, vi phạm), tạo và quản lý tài khoản người dùng, phân công và quản lý giấy phép phần mềm, kiểm tra an ninh và quá trình vận hành và quản tính liên tục trong kinh doanh, giám sát quyền truy cập vào hệ thống và các lượt tải xuống.

Để xác nhận tính chính xác của thông tin liên hệ của Quý vị, cung cấp cho Quý vị thông tin tiếp thị và quảng cáo phù hợp và gửi cho Quý vị tin nhắn được cá nhân hóa, chúng tôi sẽ sử dụng các phương thức tự động để tạo hồ sơ dựa trên dữ liệu mà chúng tôi đã nhận được như được mô tả trong thông báo này, chẳng hạn như số lượt truy cập các trang web của ABB, email đã sử dụng, đăng ký hội thảo trên web và các hoạt động và tương tác gần đây của Quý vị với ABB. Trong trường hợp Quý vị muốn được cung cấp thêm thông tin về các phương thức tự động để xây dựng hồ sơ, Quý vị có thể gửi yêu cầu tại www.abb.com/privacy. Quý vị có quyền phản đối các hoạt động xây dựng mô hình về nhóm đối tượng mục tiêu này bằng cách gửi yêu cầu về chủ đề dữ liệu tại www.abb.com/privacy.

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý vị mà chúng tôi cần cho các mục đích được mô tả ở trên. Đối với mục đích thống kê, cải thiện dịch vụ và thử nghiệm hệ thống CNTT của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dữ liệu ẩn danh hợp lý nhất có thể. Điều này có nghĩa là những dữ liệu này không còn có thể (trong) gián tiếp/ trực tiếp nhận dạng Quý vị hoặc xác định Quý vị là một cá nhân.

4. Điu gì xy ra nếu Quý v không cung cp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi đã yêu cu hoc nếu Quý v yêu cu chúng tôi ngng x lý thông tin ca Quý v

Trong trường hợp liên quan đến các hoạt động xử lý liên quan đến mối quan hệ kinh doanh với Quý vị, ABB sẽ không thể thiết lập, thực hiện hoặc chấm dứt đầy đủ mối quan hệ kinh doanh với Quý vị hoặc công ty của Quý vị và thực hiện các mục đích được mô tả ở trên mà không có dữ liệu cá nhân nhất định. Mặc dù chúng tôi không thể bắt buộc Quý vị chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý vị với chúng tôi, xin lưu ý rằng điều này có thể gây hậu quả có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh doanh theo cách tiêu cực, chẳng hạn như không thể thực hiện các công việc trước hợp đồng được yêu cầu để ký kết hợp đồng với Quý vị hay công ty của Quý vị hoặc để thiết lập và tiếp tục mối quan hệ kinh doanh mà Quý vị đã yêu cầu.

5. Cơ s pháp lý

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị cho các mục đích được mô tả trong thông báo này dựa trên một trong những cơ sở pháp lý sau, như được áp dụng:

 • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng theo hợp đồng với Quý vị hoặc công ty của Quý vị hoặc là một phần của các công việc mà mà chúng tôi được yêu cầu thực hiện trước khi ký kết hợp đồng;
 • Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của Quý vị đối với các hoạt động được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư này khi luật pháp hiện hành yêu cầu, ví dụ như khi chúng tôi xử lý dữ liệu của Quý vị cho các mục đích tiếp thị, bao gồm chia sẻ thông tin tiếp thị phù hợp với Quý vị, gửi tin nhắn cá nhân cho Quý vị và để đảm bảo tính chính xác thông tin liên hệ của Quý vị khi hiện tại chúng tôi không có mối quan hệ kinh doanh với Quý vị hoặc công ty của Quý vị; hoặc là
 • Chúng tôi sẽ dựa vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị trong phạm vi mối quan hệ kinh doanh với Quý vị hoặc công ty của Quý vị trong trường hợp này vì điều này không bị chi phối bởi lợi ích riêng tư của Quý vị. Những lợi ích như vậy có thể bao gồm:
  • Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích này là quản lý và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Thực hiện, quản lý, phát triển và tiếp tục hoạt động kinh doanh theo phạm vị rộng nhất có thể bao gồm cung cấp sản phẩm và dịch vụ, thực hiện các thỏa thuận và quản lý đơn hàng với khách hàng, xử lý và thực hiện các đơn mua hàng, quản lý chất lượng và cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ, thu thập và phân tích thông tin thị trường, giảm thiểu rủi ro vỡ nợ trong quy trình bán hàng của chúng tôi, thực thi các khiếu nại pháp lý, bao gồm thu nợ thông qua các thủ tục ngoài tòa án, và tổ chức lại, mua và bán các hoạt động kinh doanh, các đơn vị kinh doanh và các công ty;
  • Phục vụ các mục đích tiếp thị trực tiếp cho khách hàng hiện tại bao gồm chia sẻ thông tin tiếp thị phù hợp với Quý vị, gửi cho Quý vị tin nhắn được cá nhân hóa và để đảm bảo tính chính xác ca về thông tin liên hệ của Quý vị;
  • Theo dõi, điều tra và đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và các yêu cầu và chính sách nội bộ của ABB;
  • Ngăn chặn gian lận và hoạt động tội phạm bao gồm các cuộc điều tra hoạt động đó, lạm dụng tài sản, sản phẩm và dịch vụ của ABB, và khi cần thiết phải nghiêm ngặt thực hiện và đồng thời để đảm bảo an ninh mạng và thông tin dữ liệu; và
  • Trao đổi dữ liệu cá nhân trong nội bộ ABB cho các mục đích quản trị nội bộ cần thiết như cung cấp các dịch vụ tập trung.

Quý vị có thể nhận được một bản đánh giá của chúng tôi về lý do tại sao chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị cho những mục đích này bằng cách gửi yêu cầu tại www.abb.com/privacy.

 • Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị trên cơ sở nghĩa vụ pháp lý bắt buộc và yêu cầu theo luật định, ví dụ: trên cơ sở thuế hoặc nghĩa vụ báo cáo, nghĩa vụ hợp tác với chính quyền, thời gian lưu giữ theo luật định hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân trong phạm vi các biện pháp chính thức hoặc tư pháp có thể được yêu cầu cho các mục đích lấy bằng chứng, truy tố hoặc thực thi các khiếu nại pháp luật dân sự.

Đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến kết án và tội phạm hình sự, chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu đó khi việc xử lý đó được luật pháp (địa phương) cho phép.

6. Chia s d liu cá nhân:

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý vị với các chi nhánh hoặc bên thứ ba khác của ABB khi cần thiết cho các mục đích được mô tả trong bảng dưới đây. Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý vị với một bên liên kết hoặc bên thứ ba để dữ liệu được chuyển đến hoặc có thể truy cập được từ bên ngoài Liên minh châu Âu (”EU”) và Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA") hoặc bên ngoài quốc gia nơi ABB công ty kiểm soát dữ liệu của Quý vị được đặt, chúng tôi luôn đặt các biện pháp bảo vệ đầy đủ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý vị. Ví dụ về các biện pháp bảo vệ này là một quyết định đầy đủ của Ủy ban Châu Âu hoặc Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bổ sung cho việc chuyển dữ liệu từ trong ra ngoài EU, EEA và bên ngoài quốc gia nơi công ty ABB kiểm soát dữ liệu của Quý vị được đặt để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý vị. Nếu Quý vị muốn có một cái nhìn tổng quan về các biện pháp bảo vệ đang được áp dụng, vui lòng gửi yêu cầu tại www.abb.com/privacy.

Bên nhn hoc - đi vi các quc gia ngoài EU - danh mc bên nhn

Vị trí người bên nhận

Mc đích

Các công ty liên kết và công ty con của ABB

Xem danh sách công ty con của ABB

Các mục đích được mô tả trong thông báo quyền riêng tư này

Đối tác kinh doanh, nhà phân phối và đại lý của ABB

EU/EEA và ngoài EU/EEA (trên toàn cầu)

Các mục đích được mô tả trong thông báo quyền riêng tư này

Các nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ CNTT, dịch vụ marketing, đại lý độc lập, xử lý thanh toán, dịch vụ xếp hạng và đánh giá, dịch vụ tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư, công ty bảo hiểm, nhân viên tuyển dụng, đại lý du lịch và các nhà tư vấn hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác thực hiện các chức năng thay mặt ABB

EU/EEA và ngoài EU/EEA (trên toàn cầu)

Các mục đích được mô tả trong thông báo quyền riêng tư này

Quản trị viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của bên mất khả năng thanh toán hoặc người cho vay

EU/EEA và ngoài EU/EEA (trên toàn cầu)

Để quản lý sự vỡ nợ và tài sản của bên mất khả năng thanh toán

Bên đã, đang và có tiềm năng mua lại các doanh nghiệp hoặc tài sản của ABB

EU và ngoài EU

Để đánh giá doanh nghiệp hoặc tài sản đang còn nghi vấn hoặc thực thi việc chuyển đổi/hợp nhất các công ty

Bên nhận theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy trình pháp lý hiện hành, cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ, v.v.

EU và ngoài EU

Trong trường hợp được yêu cầu bởi pháp luật hiện hành hoặc yêu cầu hợp pháp của các cơ quan chính phủ hoặc yêu cầu pháp lý hợp lệ

7. Chúng tôi gi d liu cá nhân ca Quý v trong bao lâu

Dựa trên luật pháp bắt buộc, ABB phải lưu giữ một số dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian tối thiểu. Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của Quý vị miễn là cần thiết cho các mục đích được mô tả trong thông báo quyền riêng tư này hoặc cho đến khi Quý vị thông báo cho chúng tôi rằng Quý vị không muốn nhận thông tin tiếp thị của ABB nữa.

Nói Nhìn chung, dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng được lưu giữ trong suốt thời gian của mối quan hệ hợp đồng và trong một khoảng thời gian tối thiểu (thường là từ 5-10 năm sau khi chấm dứt hợp đồng) hoặc trong thời gian dài hơn nếu được yêu cầu bởi luật pháp địa phương và các yêu cầu pháp lý. Hồ sơ được xây dựng dựa trên các phương pháp thức tự động như được mô tả trong thông báo này được lưu giữ tối đa 24 tháng.

Đồng thời, luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu chúng tôi không lưu giữ dữ liệu cá nhân ở dạng nhận dạng lâu hơn mức cần thiết cho mục đích xử lý dữ liệu cá nhân. Thông qua cài đặt các ứng dụng và chính sách CNTT, chúng tôi đảm bảo rằng việc giữ dữ liệu cá nhân của Quý vị sẽ bị xóa khi chúng tôi không còn cần đến nó nữa.

8. Quyền riêng tư ca Quý v

Tùy thuộc vào phạm vi quyền hạn theo quy định của nơi Quý vị sinh sống và nơi dữ liệu cá nhân của Quý vị được xử lý, Quý vị có thể có các quyền sau:

Quyền riêng tư dữ liệu

Nó có nghĩa là gì

Quyền truy cập dữ liệu

Quý vị có quyền nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ.

Quyền sửa đổi dữ liệu

Quý vị luôn có quyền yêu cầu chỉnh sửa ngay lập tức dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.

Quyền xóa dữ liệu

Quý vị có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khi không còn cần thiết, khi luật hiện hành bắt buộc chúng tôi phải xóa dữ liệu hoặc việc xử lý dữ liệu đó là bất hợp pháp.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

Quý vị có quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong những trường hợp cụ thể. Trong trường hợp đó, chúng tôi vẫn có thể lưu trữ thông tin của Quý vị, nhưng không sử dụng thêm.

Quyền chuyển dữ liệu

Quý vị có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc bằng máy cho mục đích riêng của Quý vị, hoặc yêu cầu chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với bên thứ ba.

Quyền phản đối xử lý dữ liệu

Quý vị có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị bất cứ lúc nào, vì các lý do phát sinh từ tình hình cụ thể của Quý vị, dựa trên lợi ích hợp pháp.

Quyền rút lại sự đồng ý

Trường hợp ABB đã yêu cầu sự đồng ý của Quý vị xử lý dữ liệu cá nhân, Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước đó.

Xin hãy lưu ý rằng những quyền riêng tư được mô tả ở trên là không tuyệt đối và yêu cầu của Quý vi không thể luôn được đáp ứng hoàn toàn. Ví dụ, đôi khi chúng tôi không thể xóa hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị như khi chúng tôi có thể có nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng đ yêu cầu phải giữ một số dữ liệu cá nhân nhất định.

Quý vị có thể yêu cầu thực thi quyền riêng tư dữ liệu của mình tại www.abb.com/privacy.

9. Liên h và biết thêm thông tin

Nếu Quý vị muốn truy cập dữ liệu cá nhân của mình, hãy sử dụng bất kỳ quyền nào khác được đề cập ở trên hoặc nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách ABB xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị, vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ Privacy@abb.com hoặc gửi khiếu nại của Quý vị tại www.abb.com/privacy.

Nếu Quý vị không hài lòng với phản hồi của chúng tôi hoặc tin rằng chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị trái pháp luật, Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Bảo mật Dữ liệu tại quốc gia hoặc nơi làm việc của Quý vị hoặc tìm cách khắc phục thông qua tòa án nơi Quý vị tin rằng việc vi phạm luật riêng tư dữ liệu có thể đã xảy ra.

10. Cập nhật đối với tài liệu này

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được cập nhật theo thời gian do sự phát triển cần thiết. Trong trường hợp cập nhật như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động cần thiết để thông báo cho Quý vị tùy theo mức độ quan trọng của các thay đổi. Nếu và khi được luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ đề nghị Quý vị chấp thuận mọi thay đổi quan trọng liên quan đến Thông báo về quyền riêng tư mô tả các biện pháp mới nhất của chúng tôi.

Vui lòng kiểm tra “ngày công bố” để biết thời điểm cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này.

Ngày công bố: 01.03.2021