abb.com Privatumo ir slapukų politika

Atnaujinta: 2018 m. birželio 18 d.

Privatumas

ABB privatumo klausimą laiko svarbiu, todėl savo internetines paslaugas kuria ir teikia atsižvelgdama į privatumo apsaugos reikalavimus.
Šioje Privatumo politikoje („Pranešime“) apibrėžti asmens informacijos, kurią mes renkame jums naudojantis mūsų svetaine, tipai, nustatyta kaip mes renkame ir tvarkome šią informaciją, su kuo ja dalinamės, ir jūsų teisės, susijusios su šia informacija. Šis pranešimas taikomas new.abb.com ir www.abb-conversations.com, svetainėms, kurios priklauso „ABB Asea Brown Boveri Ltd.“, ir kuri jas tvarko.

Kas yra atsakingas už jūsų asmens duomenis?


Už jūsų asmens duomenis yra atsakinga ABB. ABB reiškia  „ABB Asea Brown Boveri Ltd“ ( Šveicarijoje įsteigta įmonė, kurios registracijos numeris yra CH-020.3.900.058-8) ir jos dukterinės įmonės / filialai. Informaciją apie visas ABB dukterines įmones /filialus galima rasti priede, pateiktame šio puslapio pabaigoje. Pagal taikomą asmens duomenų apsaugos įstatymą, jūsų duomenų valdytoja bus ta dukterinė ABB įmonė /filialas, kuris jums teikia paslaugas arba bendrauja su jumis. Šis Pranešimas taikomas visoms tokioms įmonėms.

Jūsų asmens duomenų rinkimas

Mes galime rinkti ribotus asmens duomenis, kuriuos mūsų svetainei duoda jūsų naršyklė jums lankantis joje. Šioje registruojamoje informacijoje yra jūsų interneto protokolo adresas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, jūsų apsilankymo data ir laikas, ir vienas ar daugiau slapukų, kurie gali specifiškai identifikuoti jūsų naršyklę (daugiau informacijos apie tai galite rasti Slapukų skyriuje žemiau). Mes naudojame šią informaciją siekdami geriau suprasti vartotojų elgesį ir tobulinti savo pasiūlymus, ir tam, kad užkirstume kelią piktavališkam naudojimui, pvz.  įsibrovimams į duomenų bazę ir paslaugų tiekimą trikdančioms atakoms.

Kai kurios mūsų paslaugos reikalauja iš jūsų užregistruoti paskyrą. Paskyros sukūrimui mes paprašysime jūsų tam tikros asmeninės informacijos  ir ją naudosime teikdami paslaugą. Teikiant tam tikras paslaugas mes galime paprašyti kreditinės kortelės ar kitokios mokėjimo informacijos, kurią laikysime šifruota forma saugiuose serveriuose.

Prašydami jūsų pateikti papildomus asmeninius duomenis tuo pačiu metu jus informuosime apie renkamos informacijos tipus, kaip mes ją naudosime, su kuo ja dalinsimės ir kaip mes ją saugosime. Mes tikimės, kad tai padės jums priimti pagrįstą sprendimą dėl pasidalinimo savo asmenine informacija.

Mes naudosime jūsų pateiktą asmens informaciją tik tam tikslui, dėl kurio mums suteikėte šią informaciją. Jūsų duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, pvz. rinkodaroje, jums nepranešę arba negavę jūsų aiškaus sutikimo ten, kur to reikalauja įstatymai.

Vartotojo generuojamas turinys

Mes siūlome tam tikras  paslaugas, kur jūs galite skelbti informaciją svetainėje,  ir ji bus prieinama kitiems svetainės lankytojams. Pavyzdžiui, diskusijų forumuose ir internetinių dienoraščių (blogų) komentaruose.

Jums paskelbus savo informaciją (postą), pagrindinė jus, kaip autorių, identifikuojanti informacija bus prieinama kitiems lankytojams kartu su jūsų paskelbta informacija. Ši informacija – tai jūsų vardas arba slapyvardis, tam tikrais atvejais ir jūsų šalis, ar jūsų įmonės ar organizacijos pavadinimas. Šią informaciją jūs kontroliuojate per savo vartotojo profilį, kuriame galite nustatyti, kas bus rodoma jūsų skelbiamoje informacijoje.

Mes taip pat  galime rodyti statistinę, reputacijos ir kitokią panašią informaciją, susijusią su jūsų vartotojo paskyra. Pavyzdžiai – jūsų paskelbtų postų skaičius ar reitingas, rodantis kaip kiti lankytojai įvertino jūsų postus. Daugiau informacijos apie tai galima rasti kiekvienos paslaugos Pagalbos skyriuose. 

Dalijimasis informacija

Mes galime dalintis tokia informacija esant žemiau išvardintoms ribojančioms aplinkybėms:

  • Kai mes turime jūsų pareikštą ir dokumentu įformintą sutikimą.
  • Kai mes teikiame informaciją patikimiems verslo partneriams arba asmenims tik vieninteliam tikslui – jūsų prašymo apdorojimui. Kai tai atlikta, ši informacija tampa susitarimų, įpareigojančių šias šalis tvarkyti ją tik pagal jūsų nurodymus ir laikantis taikomų duomenų apsaugos įstatymų, ir taikant atitinkamas konfidencialumo ir apsaugos priemones, objektu, o jūs esate atitinkamai apie tai informuojamas.
  • Kai mes padarėme išvadą, kad to reikalauja įstatymas, arba turime pagrindą manyti, kad tokios informacijos prieiga, išsaugojimas arba atskleidimas yra protingai būtini siekiant apsaugoti ABB, vartotojų ar visuomenės teises, turtą ir saugumą.

Mes dalinsimės jūsų asmens duomenimis su savo dukterinėmis įmonėmis / filialais siekdami teikti jums paslaugas taip, kaip aprašoma šiame Pranešime. Žemiau pateikiamame sąraše galite pamatyti mūsų grupės subjektus. Mes ir toliau diegsime apsaugos politiką ir jos priemones visose ABB įmonėse tose šalyse, kuriose vykdome veiklą, siekdami užtikrinti, kad asmens informacija būtų saugoma ir tvarkoma laikantis tų pačių saugos standartų visais atvejais. Jei jūsų asmens informacija būtų perduodama mūsų filialams/ dukterinėms įmonėms už Europos Ekonominės Erdvės ribų, arba į teritoriją, kurioje Europos Komisijos sprendimu nėra adekvačių apsaugos priemonių, apie tai būsite informuoti atitinkamu informaciniu pranešimu, ir sieksime gauti jūsų sutikimą tada, kai to reikalauja galiojantis duomenų apsaugos įstatymas.

Jeigu įvyktų dalies ABB nuosavybės perleidimas, pvz. kitai įmonei įsigyjant arba sujungiant įmones, apie tai bus pranešta (jei to reikalaus įstatymas) ir paprašysime jūsų sutikimo prieš perduodant bet kokius jūsų asmens duomenis, jei jie taptų kitokios privatumo politikos objektu.

Mes galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis su kai kuriais paslaugų tiekėjais ir savo partneriais tiek, kiek tai yra būtina teikiant jums sklandžias paslaugas ir tobulinant jų kokybę. Kai kurie iš šių partnerių gali būti už Europos Ekonominės Erdvės ribų, šalyse, kuriose nėra taikoma tokio paties lygio duomenų apsauga kokia yra jūsų gyvenamoje šalyje, ir kurių Europos Komisija nepripažįsta teikiančiomis adekvačią duomenų apsaugą. Mes perduodame asmens informaciją į tokias šalis tik taikydami apsaugos priemones, užtikrinančias jūsų asmens informacijos apsaugą pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių nuostatas.

Mes neatskleisime jūsų asmens informacijos kitiems asmenims ar nesusijusioms įmonėms, išskyrus šioje Politikoje numatytas ribojančias aplinkybes, arba turėdami tam jūsų sutikimą.

Kiek laiko mes saugome jūsų asmens duomenis?

Jei konkrečios paslaugos privatumo pranešime nėra nurodyta kitaip, jūsų duomenis mes laikysime trumpiausią laiko tarpą, būtiną įgyvendinti tuos tikslus, dėl kurių mes šiuos duomenis surinkome, įskaitant ir teisinių, apskaitos ar ataskaitų reikalavimų įgyvendinimą (įskaitant ir tai, kiek tai yra būtina ABB ginantis prieš teisinius ieškinius). Pavyzdžiui, jei mes prašome jūsų asmens duomenų registruojantis seminarui, saugosime jūsų duomenis iki seminaro pabaigos ir dar tam tikrą protingą laiko tarpą po jo, kad galėtume atsakyti į kilusius klausimus ar pretenzijas. Kai jūsų duomenys taps nereikalingi, mes juos visam laikui ištrinsime pagal taikomo įstatymo reikalavimus.

Informacijos sauga

Mes taikome tinkamas apsaugos priemones, kurios neleidžia neteisėtos prieigos prie duomenų, ar neteisėto jų keitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Mes ribojame prieigą prie jūsų asmeninių duomenų – ją gauna tik tie ABB darbuotojai, kuriems reikia turėti šią informaciją vykdant jūsų prašymą arba teikiant mūsų paslaugas.

Sąsajos

ABB svetainės turi sąsajas su išorinėmis svetainėmis, kurias sukūrė ABB nepavaldūs žmonės. Šios svetainės gali taikyti savo slapukus jūsų kompiuteriui, rinkti duomenis ar gauti asmens informaciją. Prašome pasižiūrėti kiekvienos tokios svetainės privatumo pranešimus – juose rasite daugiau informacijos.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

  • Pataisyti bet kokią klaidą savo asmens duomenyse arba juos atnaujinti,
  • Gauti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopiją,
  • Ištrinti savo asmens duomenis, kurių naudojimui mes nebeturime teisinio pagrindo,
  • Perkelti savo asmens duomenis naujam tiekėjui (jei taikoma),
  • Neliesti tvarkyti jūsų asmens duomenų remiantis teisėtu interesų pagrindu (jei mūsų priežastys juos tvarkyti nėra svaresnės už jūsų duomenų privatumo teises), arba riboti mums jūsų asmens duomenų naudojimą tol, kol skundas yra nagrinėjamas,

Tokį prašymą galite pateikti: ABB.com Privacy Page. Tam tikrais atvejais mums gali reikėti apriboti aukščiau išvardintas teises visuomenės intereso apsaugos tikslu (pvz. užkertant kelią nusikaltimui arba jį tiriant) arba ginant mūsų interesus (pvz. profesinės paslapties išsaugojimą).

Tais atvejais, kai gavome jūsų leidimą naudoti jūsų duomenis konkrečiam tikslui, tokį leidimą jūs galite atšaukti bet kada. Tai galite padaryti užsiregistruodami savo paskyroje, paspausdami atsisakymo sąsają arba apsilankę adresu:  ABB.com Privacy Page. Šiais  atvejais mes nustosime naudoti jūsų duomenis konkrečiam tikslui ir ištrinsime juos.

Jei norite pateikti skundą dėl to  kaip mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis, galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną pateikdami jam savo nusiskundimą adresu: ABB.com Privacy Page.

Slapukai

Norėdami pagerinti savo paslaugų kokybę ir geriau suprasti kaip žmonės naudojasi mūsų svetaine, mes naudojame slapukus. Tai darome išsaugodami vartotojo pasirinkimus slapukuose ir sekdami vartotojų tendencijas ir navigacijos mūsų svetainėse modelius. Naudojame slapukus lankytojams atskirti, kiekvienam lankytojui priskiriant atsitiktinį anoniminį identifikatorių. Šios informacijos pagalba suskaičiuojame lankytojus, galime pažvelgti į mūsų turinio populiarumą ir sužinome, kaip žmonės naudojasi mūsų svetaine.

Jūs galite taip nustatyti savo naršyklę, kad ji atmestų visus slapukus arba parodytų, kai slapukas yra siunčiamas. Tačiau kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali neveikti tinkamai be slapukų.

ABB svetainės slapukai

ABB svetainėje naudojami ir „pirmosios šalies“ slapukai (slapukai, kuriuos siunčia ABB svetainė), ir „trečiosios šalies“ slapukai (slapukai, kuriuos siunčia trečiosios šalies, kuri teikia paslaugą ABB svetainei, svetainė). Mes naudojame pirmosios šalies slapukus saugant preferencijas, sekant vartotojo tendencijas ir modelius statistikos tiekėjų pagalba, ir duomenų, reikalingų jūsų apsilankymo svetainėje metu, išsaugojimui (pvz. jūsų pirkinių krepšelio turinys).  

Lentelėje žemiau parodyti ABB svetainėje naudojami slapukai.

Slapuko teikėjas Slapuko tipas Slapukopaskirtis
Google Analytics Pirmos šalies Tinklo analizė (anoniminė naudojimo statistika)
New Relic Pirmos šalies Veiklos monitoringas (anoniminė statistika apie tai, kaip greitai mūsų puslapius parsisiunčia vartotojai skirtingose pasaulio šalyse)
Optimizely Pirmos šalies Naujų svetainės savybių testavimas A/B (anonimiškai)
Crazy Egg Pirmos šalies Vartotojų elgesio analizė (anoniminiai duomenys apie tai, kaip vartotojai naršo ir bendrauja su puslapiu)
wiredminds Pirmos šalies Anoniminti vartojimo profiliai pagrindinio generavimo tikslui ( nustatyti iš kokių įmonių yra mūsų lankytojai)
Pardot by SalesForce Pirmos šalies Anoniminti vartojimo profiliai pagrindinio generavimo tikslais ir rinkodaros kampanijos valdymui
Marketo Pirmos šalies
Anoniminti vartojimo profiliai pagrindinio generavimo tikslais ir rinkodaros kampanijos valdymui
Salesforce Marketing Cloud Pirmos šalies Rinkodaros automatizavimo paslauga. Seka veiklą iš el. pašto ir mūsų internetiniuose kanaluose.

Šios politikos pakeitimai

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši privatumo politika laikas nuo laiko bus keičiama. Tikimės, kad pakeitimai bus nedideli, tačiau gali būti ir reikšmingesnių. Kai reikės ir bus galima tai padaryti, mes jus informuosime apie pakeitimus el. paštu. Versija bus nurodoma puslapio viršuje.

Kreipkitės į mus

Jei kyla klausimų arba turite pastabų dėl šio Pranešimo, prašome pateikti juos ABB.com Privacy Page. 

Priedas - ABB dukterinės įmonės

Šalis/regionas Įmonė
Airija ABB Limited
Alžyras ABB Algeria SpA Asea Brown Boveri
Angola Asea Brown Boveri Electrica SGPS (Angola) Limitada
Argentina ABB S.A.
Australija ABB Australia Pty Limited
Austrija ABB AG
Bahreinas ABB Technologies W.L.L.
Bangladešas ABB Limited
Baltarusija Asea Brown Boveri LLC
Belgija ABB N.V.
Bolivija, Daugiatautė Valstybė Asea Brown Boveri Ltda.
Botsvana ABB (Pty) Ltd.
Brazilija ABB Ltda.
Bulgarija ABB Bulgaria EOOD
Čekijos Respublika ABB s.r.o.
Čilė ABB S.A.
Danija ABB A/S
Dramblio Kaulo krantas ABB Technology SA
Egiptas Asea Brown Boveri S.A.E.
Ekvadoras ABB Ecuador S.A.
Estija ABB AS
Filipinai ABB, Inc.
Gana ABB Power & Automation Limited
Graikija Asea Brown Boveri Industrial, Technical & Commercial Company of Imports – Exports S.A.
Honkongas ABB (Hong Kong) Ltd.
Indija ABB India Limited
Indonezija PT ABB Jasa Indonesia
Irakas Iraq Technology for Advanced Energy LLC
Ispanija Asea Brown Boveri S.A.
Italija ABB S.p.A.
Izraelis ABB Technologies Ltd.
Japonija ABB K.K.
Jordanija ABB Limited/Jordan LLC.
Jungtiniai Arabų Emyratai ABB FZ-LLC
Jungtinė Karalystė ABB Limited
Jungtinės Amerikos Valstijos ABB Inc.
Kamerūnas Asea Brown Boveri S.A.
Kanada ABB Inc.
Kataras ABB LLC
Kazachstanas ABB LLP.
Kenija ABB Limited
Kinija ABB (China) Ltd.
Kolumbija ABB Ltda.
Kongas, Demokratinė Respublika ABB SARL
Korėjos, Respublika ABB Ltd.
Kroatija ABB Ltd.
Kuveitas ABB Engg. Technologies Co. (KSCC)
Laosas, Liaudies Demokratinė Respublika ABB Sole Company Limited
Latvija ABB SIA
Lenkija ABB Sp. z o.o.
Lietuva ABB UAB
Liuksemburgas ABB S.A. (in Liquidation)
Malaizija ABB Holdings Sdn. Bhd.
Marokas ABB S.A.
Mauricijus Asea Brown Boveri Ltd.
Meksika Asea Brown Boveri S.A. de C.V.
Mozambikas ABB Limitada
Namibija ABB (Namibia) (Pty) Ltd.
Naujoji Kaledonija ABB SAS
Naujoji Zelandija ABB Limited
Nigerija ABBNG Limited
Nyderlandai/Olandija ABB B.V.
Norvegija ABB AS
Omanas ABB LLC,
Pakistanas ABB (Pvt) Ltd.
Panama ABB S.A.
Peru ABB S.A.
Pietų Afrika ABB Holdings (Pty) Ltd.
Portugalija ABB (Asea Brown Boveri), S.A.
Prancūzija ABB SAS
Rumunija ABB SRL
Rusijos Federacija ABB Ltd.
Salvadoras ABB S.A. de CV
Saudo Arabija ABB Contracting Company Ltd.
Senegalas ABB Technologies S.A.
Serbija ABB d.o.o.
Singapūras ABB Pte. Ltd.
Slovakija ABB, s.r.o.
Slovėnija ABB Inzeniring d.o.o.
Suomija ABB Oy
Šri Lanka Asea Brown Boveri Lanka (Private) Limited
Švedija ABB AB
Šveicarija ABB Asea Brown Boveri Ltd
Tailandas ABB LIMITED
Taivanas ABB Ltd.
Tanzanija, Jungtinė Respublika ABB Limited
Tunisas ABB Maghreb Services S.A.
Turkija ABB Elektrik Sanayi A.S.
Uganda ABB Ltd.
Ukraina ABB Ltd.
Vengrija ABB Engineering Trading and Service Ltd.
Vietnamas ABB Ltd.
Vokietija ABB AG
Zambija ABB Ltd.
Zimbabvė ABB (Private) Ltd.
Select region / language