Επιλέξτε γλώσσα:

Δικαιώματα του υποκειμένου προσώπου σε προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ABB έχει πλήρως δεσμευτεί ώστε να διατηρεί τα δικαιώματα των υποκείμενων προσώπων τα προσωπικά δεδομένα των οποίων της παρέχονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να φροντίζει ιδιαιτέρως τα προσωπικά τους αυτά δεδομένα. Εάν αισθάνεστε ή επιθυμείτε ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με την ABB και να επανεξετάσετε, να ενημερώσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα και τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας της ABB, συμπληρώστε το παρακάτω ειδικό έντυπο / φόρμα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Ανεξάρτητα από το ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο ή η εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό ψηφιακό έντυπο / φόρμα αίτησης GDPR, αλλά θα πρέπει να εξηγήσετε με σαφήνεια εάν αναφέρεστε στον νόμο GDPR, στον νόμο CCPA ή στον τουρκικό νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι όλες οι αναφορές στο ειδικό έντυπο / φόρμα σχετίζονται με τον νόμο GDPR, οπότε ενδέχεται να μην ισχύουν πλήρως για τους άλλους νόμους.

Ποιο ειδικό έντυπο / φόρμα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

  • Το ειδικό ABB έντυπο / φόρμα αίτησης για τα δικαιώματα του υποκειμένου προσώπου σε προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (EU) 2016/679 (GDPR) ισχύει εάν είστε εσείς (μόνιμος) κάτοικος της ΕΕ και θέλετε να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση, ενημέρωση, αλλαγή ή διαγραφή οποιουδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ABB επεξεργάζεται αυτά.

Λάβετε υπόψη ότι όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι και εργαζόμενοι της ABB παγκοσμίως μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτό το ειδικό έντυπο / φόρμα ώστε να εκτελέσουν τα Δικαιώματά τους ως υποκείμενα πρόσωπα σε Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

  • Το ειδικό ABB έντυπο / φόρμα αίτησης για τα δικαιώματα του υποκειμένου προσώπου σε προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA) ισχύει εάν είστε εσείς (μόνιμος) κάτοικος της Καλιφόρνια και θέλετε να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση, διαγραφή οποιουδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξαιρεθείτε από την πώληση προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή.

Μπορείτε να ζητήσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:
- Χρησιμοποιώντας την ειδική CCPA φόρμα του web ή το Πύλη MyPrivacy:
- Επικοινωνήστε με εμάς χωρίς χρέωση στον αριθμό 800 435-7365 Επιλογή 0.

  • Το ειδικό ABB έντυπο / φόρμα αίτησης για τα δικαιώματα του υποκειμένου προσώπου σε προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον τουρκικό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπ'αριθ. 6698 (KVKK) ισχύει εάν εσείς είστε αυτό το υποκείμενο πρόσωπο σε προστασία προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τουρκίας και θέλετε να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση, ενημέρωση, αλλαγή ή διαγραφή οποιουδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ABB επεξεργάζεται αυτά.

Για να επεξεργαστείτε το αίτημά σας με τον πιο αποτελεσματικό και αυτοματοποιημένο τρόπο, σας συνιστούμε να το υποβάλετε χρησιμοποιώντας τις ειδικές φόρμες μας. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του privacy@abb.com..

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι