Voit vaihtaa kielen tästä:

Rekisteröityjen oikeudet

ABB on täysin sitoutunut kunnioittamaan niitä oikeuksia, joita rekisteröidyille on annettu sovellettavissa tietosuojalaeissa, ja pitämään hyvää huolta rekisteröityjen henkilötiedoista. Mikäli haluat ottaa yhteyttä ABB:hen tarkistaaksesi tietosi ja määrittelemäsi tavat, joilla ABB tietojasi käsittelee, päivittääksesi tai muuttaaksesi tietojasi tai niiden käsittelytapoja tai poistaaksesi ne, täytä jäljempänä oleva asianmukainen lomake ja noudata annettuja ohjeita.

Voit käyttää sovellettavasta laista riippumatta digitaalista GDPR-pyyntölomaketta, mutta sinun on ilmoitettava selvästi, koskeeko pyyntö yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), Kalifornian kuluttajien yksityisyydensuojaa koskevaa lakia (CCPA) vai Turkin lainsäädäntöä. Tältä osin on syytä huomata, että kaikki lomakkeessa olevat viittaukset koskevat GDPR-asetusta, joten ne eivät välttämättä ole kaikilta osin sovellettavissa muihin lainsäädäntöihin.

Mitä lomaketta minun pitäisi käyttää?

  • Jos sinulla on asuinpaikka Euroopan unionissa ja haluat pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai tarkastella määrittelemiäsi tapoja, joilla ABB tietojasi käsittelee, haluat päivittää tai muuttaa henkilötietojasi tai niiden käsittelytapoja taikka haluat poistaa ne, käytä tähän tarkoitukseen ABB:n pyyntölomaketta rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (’GDPR-asetus’) nojalla.

Huom.: myös kaikki ABB:n tämänhetkiset työntekijät eri puolilla maailmaa voivat käyttää tätä lomaketta heille kuuluvien rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen.

  • Mikäli sinulla on asuinpaikka Kaliforniassa ja haluat pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai niiden poistamista taikka haluat kieltää kuluttajan henkilötietojen myynnin, käytä tähän tarkoitukseen ABB:n pyyntölomaketta rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen Kalifornian kuluttajien yksityisyydensuojaa koskevan lain (CCPA) nojalla.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi, voit tehdä pyynnön
- CCPA-verkkolomakkeella tai MyPrivacy-portaalissa;
- soittamalla maksuttomaan numeroon 800 435-7365 (vaihtoehto 0).

  • Jos olet Turkin henkilötietojen suojaa koskevassa laissa määritelty rekisteröity ja haluat pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai tarkastella määrittelemiäsi tapoja, joilla ABB tietojasi käsittelee, haluat päivittää tai muuttaa henkilötietojasi tai niiden käsittelytapoja taikka haluat poistaa ne, käytä tähän tarkoitukseen ABB:n pyyntölomaketta rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen Turkin henkilötietojen suojaa koskevan lain (KVKK) nojalla.

Jotta pyyntösi voidaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti ja automaattisesti, toivomme, että esität pyyntösi tähän tarkoitukseen varatuilla lomakkeilla. Voit myös ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@abb.com.

Select region / language