Jūs varat apskatīt šo lapu:

Datu subjekta tiesības

Uzņēmums ABB ievēro datu subjektu tiesības saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasībām un gādā par personas datu aizsardzību. Ja vēlaties sazināties ar uzņēmumu ABB un lūgt pārskatīt, labot, mainīt vai dzēst jebkādus savus datus un izvēles saistībā ar to, kā uzņēmums ABB šos datus apstrādā, aizpildiet tālāk pieejamo veidlapu un izpildiet sniegtos norādījumus.

Neatkarīgi no piemērojamajiem tiesību aktiem jums ir tiesības izmantot digitālo VDAR pieprasījuma veidlapu, tomēr jums ir nepārprotami jāpaskaidro, uz kādiem tiesību aktiem jūs atsaucaties — Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), Kalifornijas likumu par privātās dzīves aizsardzību (California Consumer Privacy Act — CCPA) vai Turcijas tiesību aktiem. Tādā gadījumā ņemiet vērā to, ka jebkādas veidlapā ietvertās atsauces tiks attiecinātas uz VDAR, tādēļ tās var nebūt pilnībā attiecināmas uz citiem tiesību aktiem.

 

Piemērotas veidlapas izvēle

  • Uzņēmuma ABB datu subjekta tiesību izmantošanas pieprasījuma veidlapa saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (VDAR) ir jums piemērota, ja esat ES rezidents un vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar piekļuvi saviem personas datiem vai to labošanu, mainīšanu vai dzēšanu, ka arī, ja vēlaties mainīt savas izvēles saistībā ar to, kā uzņēmums ABB tos apstrādā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi esošie uzņēmuma ABB darbinieki jebkurā valstī arī var izmantot šo veidlapu, lai izmantotu savas datu subjekta tiesības.

  • Uzņēmuma ABB datu subjekta tiesību izmantošanas pieprasījuma veidlapa saskaņā ar Kalifornijas likumu par privātās dzīves aizsardzību (California Consumer Privacy Act — CCPA) ir piemērota, ja esat Kalifornijas rezidents un vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar piekļuvi saviem personas datiem vai to dzēšanu, ka arī, ja vēlaties atteikties no patērētāja personas informācijas pārdošanas.

Lai iesniegtu pieprasījumu saistībā ar savu tiesību izmantošanu:
- izmantojiet CCPA tiešsaistes veidlapu vai portālu MyPrivacy;
- zvaniet uz mūsu bezmaksas numuru 800 435-7365 (atlasiet taustiņu 0).

  • Uzņēmuma ABB datu subjekta tiesību izmantošanas pieprasījuma veidlapa saskaņā ar Turcijas personas datu aizsardzības likumu Nr. 6698 (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu — KVKK) ir jums piemērota, ja saskaņā ar saskaņā ar Turcijas personas datu aizsardzības likumu esat datu subjekts un vēlaties iesniegt pieprasījumu saistībā ar piekļuvi saviem personas datiem vai to labošanu, mainīšanu vai dzēšanu, ka arī, ja vēlaties mainīt savas izvēles saistībā ar to, kā uzņēmums ABB tos apstrādā.

Lai jūsu pieprasījums tiktu apstrādāts iespējami efektīvi un automatizēti, ieteicams to iesniegt, izmantojot mūsu veidlapas. Varat arī sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@abb.com.

Select region / language