U kunt deze pagina bekijken in:

Rechten van de betrokkene

ABB zet zich in om de rechten die de betrokkenen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebben, te handhaven en om zorgvuldig om te gaan met hun persoonsgegevens. Als u contact wilt opnemen met ABB en uw gegevens en voorkeuren met betrekking tot de manier waarop ABB deze verwerkt, wilt bekijken, bijwerken, wijzigen of verwijderen, vul dan het betreffende formulier hieronder in en volg de instructies.

Ongeacht welke wet van toepassing is, kunt u een digitaal AVG-aanvraagformulier gebruiken, maar u moet duidelijk uitleggen of u verwijst naar de AVG, CCPA of Turkse wetgeving. In dit geval dient te worden opgemerkt dat alle verwijzingen in het formulier betrekking hebben op de AVG, zodat zij mogelijk niet volledig van toepassing zijn op andere wetten.

Welk formulier moet ik gebruiken?

  • Het ABB-formulier voor verzoeken om informatie over de betrokkene in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (GDPR) is van toepassing indien u een ingezetene van de EU bent en u een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om deze bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, of om de manier waarop ABB deze verwerkt, te wijzigen of te verwijderen.

Ook alle huidige ABB-werknemers wereldwijd kunnen dit formulier gebruiken om hun rechten als betrokkene uit te oefenen.

  • Het ABB-formulier voor verzoeken om informatie onder de California Consumer Privacy Act (CCPA) is van toepassing als u een inwoner van Californië bent en u een verzoek wilt indienen voor toegang tot, verwijdering van uw persoonsgegevens of opt-out van de verkoop van de persoonlijke informatie wilt.

U kunt verzoeken om uw rechten uit te oefenen:
- Gebruik het CCPA-webformulier of het MyPrivacy Portal;
- Neem contact op via ons gratis nummer +1 800 435-7365 optie 0.

  • Het ABB-formulier voor verzoeken om informatie in het kader van de Turkse wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 (KVKK) is van toepassing indien u een betrokkene bent zoals gedefinieerd in de Turkse wet op de bescherming van persoonsgegevens en u een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om deze bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, of om uw voorkeuren voor de manier waarop ABB deze verwerkt, kenbaar te maken.

Om uw aanvraag zo efficiënt en geautomatiseerd mogelijk te kunnen verwerken, raden wij u aan om uw verzoek via deze speciale formulieren in te dienen. U kunt ons ook contacteren via privacy@abb.com.

Select region / language