Du kan se denne siden i:

Den registrerbare enkeltpersonens rettigheter

ABB er forpliktet til å opprettholde de rettighetene de registrerbare enkeltpersonene er gitt i henhold til gjeldende databeskyttelseslov og å ta godt vare på deres personopplysninger. Hvis du føler at du ønsker å kontakte ABB og gjennomgå, oppdatere, endre eller slette noen av dine personopplysninger og preferanser for hvordan ABB behandler dem, fyller du ut det relevante skjemaet nedenfor og følger instruksjonene som vises.

Uansett hvilken lov som gjelder, kan du bruke et digitalt GDPR-forespørselsskjema, men du må tydelig forklare om du refererer til GDPR, CCPA eller tyrkisk lov. I dette tilfellet, vær oppmerksom på at alle referansene i skjemaet er relatert til GDPR, slik at de kanskje ikke er fullstendig gjeldende for andre lover

Hvilket skjema skal jeg bruke?

  • ABBs forespørselsskjema for registrerbar enkeltperson i henhold til databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 (GDPR) gjelder dersom du er bosatt i EU og du vil sende inn en forespørsel om tilgang, oppdatering, endring eller sletting av noen av dine personopplysninger eller preferanser for hvordan ABB behandler dem.

Vær oppmerksom på at alle nåværende ABB-ansatte globalt også kan bruke dette skjemaet for å utføre sine registrerbar enkeltpersons rettigheter.

  • ABBs forespørselsskjema for registrerbar enkeltperson i henhold til California Consumer Privacy Act (CCPA) gjelder hvis du er bosatt i California og du vil sende inn en forespørsel om tilgang, sletting av noen av dine personopplysninger eller velge bort salg av forbrukerens personopplysninger.

Du kan be om å utøve dine rettigheter:
- Ved hjelp av CCPA-nettskjemaet eller MyPrivacy Portal ;
- Kontakte vårt gratisnummer 800 435-7365, alternativ 0.

  • ABBs forespørselsskjema for registrerbar enkeltperson i henhold til Turkish Personal Data Protection Law nr, 6698 (KVKK) gjelder dersom du er en registrerbar enkeltperson definert i Persondatabeskyttelsesloven i Tyrkia og du vil sende inn en forespørsel om tilgang, oppdatering, endring eller sletting av noen av dine personopplysninger eller preferanser for hvordan ABB behandler dem.

For å behandle forespørselen din på den mest effektive og automatiserte måten, oppfordrer vi deg til å sende den inn ved hjelp av våre dedikerte skjemaer. Du kan alternativt kontakte oss via privacy@abb.com.

Select region / language