Możesz podejrzeć tę stronę w:

Prawa osób, których dane dotyczą

Firma ABB jest zobowiązana do respektowania praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz do właściwego i odpowiedzialnego traktowania danych osobowych. Jeśli chcesz skontaktować się z ABB w celu przeglądu, aktualizacji, zmiany lub usunięcia swoich danych i preferencji dotyczących sposobu przetwarzania tych danych przez ABB, uzupełnij odpowiedni formularz poniżej i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

Niezależnie od tego, jakie przepisy mają zastosowanie, możesz skorzystać z elektronicznego Formularza RODO, ale musisz doprecyzować, czy odnosisz się do RODO, kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA – California Consumer Privacy Act) czy do przepisów tureckiego prawa o ochronie danych osobowych. W tym przypadku wszystkie odniesienia w formularzu dotyczą RODO, więc mogą nie mieć w całości zastosowania do przepisów innych ustaw.

Który formularz wybrać?

  • Formularz ABB: żądania w zakresie praw osób, których dane dotyczą, na mocy Rozporządzenia UE (2016/679) o ochronie danych osobowych (RODO) ma zastosowanie, jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej i chcesz przekazać żądanie dostępu, aktualizacji, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych lub preferencji dotyczących sposobu przetwarzania tych danych przez ABB.

Wszyscy obecni pracownicy ABB na całym świecie mogą skorzystać z tego formularza, aby wykonać prawa osób, których dane dotyczą.

  • Formularz ABB: żądania w zakresie praw osób, których danych dotyczą, na mocy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) ma zastosowanie, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz przekazać żądanie dostępu lub usunięcia swoich danych osobowych albo nie chcesz wyrazić zgody na sprzedaż danych osobowych konsumenta.

Możesz zażądać wykonania swoich praw w następujący sposób:
- Formularz internetowy CCPA lub Portal MyPrivacy;
- Kontakt pod nasz bezpłatny numer telefonu 800 435-7365 opcja 0.

  • Formularz ABB: żądania w zakresie praw osób, których dane dotyczą, na mocy tureckiej ustawy o ochronie danych osobowych nr 6698 (KVKK) ma zastosowanie, jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą, zgodnie z definicją w tureckiej ustawie o ochronie danych osobowych i chcesz przekazać żądanie dostępu, aktualizacji, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych lub preferencji dotyczących sposobu przetwarzania tych danych przez ABB.

Aby żądanie zostało obsłużone w sposób efektywny i zautomatyzowany, zachęcamy do skorzystania z naszych formularzy. Można również skontaktować się z nami pod adresem privacy@abb.com.

Select region / language