Pozrieť si túto stránku v

Práva dotknutej osoby

Skupina ABB v plnej miere dodržiava práva dotknutých osôb podľa platných zákonov o ochrane údajov a venuje veľkú pozornosť starostlivosti o takéto osobné údaje. Ak chcete kontaktovať skupinu ABB a skontrolovať, aktualizovať, zmeniť alebo vymazať nejaké svoje osobné údaje a uprednostňované spôsoby, ktorými ich skupina ABB spracúva, nižšie vyplňte príslušný formulár a postupujte podľa uvedených pokynov.


Bez ohľadu na to, ktorý zákon platí, môžete použiť digitálny formulár žiadosti podľa nariadenia GDPR, musíte však jasne uviesť, či sa odvolávate na nariadenie GDPR, zákon CCPA alebo turecký zákon. V takomto prípade vezmite na vedomie, že všetky odkazy vo formulári sa týkajú nariadenia GDPR, čiže nemusia v plnej miere platiť v prípade ostatných zákonov.

Ktorý formulár mám použiť?

  • Formulár žiadosti dotknutej osoby skupiny ABB podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR) platí, keď ste občan EÚ a chcete podať žiadosť o prístup, aktualizáciu, zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo uprednostňovaných spôsobov, ktorými ich skupina ABB spracúva.

Vezmite na vedomie, že tento formulár môžu na uplatnenie svojich práv v pozícii dotknutých osôb použiť aj všetci súčasní zamestnanci skupiny ABB na celom svete.

  • Žiadosť dotknutej osoby skupiny ABB o uplatnenie práv podľa kalifornského zákona o ochrane údajov spotrebiteľov (CCPA) platí, ak ste občan Kalifornie a chcete podať žiadosť o prístup alebo vymazanie svojich osobných údajov a zrušenie predaja osobných údajov spotrebiteľa.

O uplatnenie svojich práv môžete požiadať:
- pomocouinternetového formulára CCPA alebo na stránke Portál MyPrivacy;
- kontaktovaním nášho bezplatného čísla 800 435-7365, voľba 0.

  • Formulár žiadosti dotknutej osoby skupiny ABB podľa tureckého zákona o ochrane osobných údajov č. 6698 (KVKK) platí, keď ste dotknutá osoba podľa definície v tureckom zákone o ochrane osobných údajov a chcete podať žiadosť o prístup, aktualizáciu, zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo uprednostňovaných spôsobov, ktorými ich skupina ABB spracúva.

Aby sme vašu žiadosť mohli spracovať čo najefektívnejšie a automatizovaným spôsobom, odporúčame vám, aby ste ju predložili pomocou na to určených formulárov. Môžete nás tiež kontaktovať na adrese privacy@abb.com.

Select region / language