Du kan se denna sida på:

Den registrerades rättigheter

ABB strävar efter att upprätthålla de registrerades rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och hanterar sina personuppgifter omsorgsfullt. Om du vill kontakta ABB för att granska, uppdatera, ändra eller radera några uppgifter, eller har önskemål om hur ABB behandlar dem, kan du fylla i relevant formulär här nedan och följa instruktionerna som visas.

Oavsett vilken lagstiftning som gäller kan du använda ett digital GDPR-formulär för din begäran, men du måste tydligt ange om du hänvisar till GDPR, CCPA eller turkisk lag. I det här fallet ska du tänka på att alla hänvisningar i formuläret rör GDPR, så de kanske inte är fullt tillämpliga för andra lagar.

Vilket formulär bör jag använda?

  • ABB:s formulär för begäranden som rör den registrerades rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) gäller om du är invånare i EU och vill skicka in en begäran om åtkomst, uppdatering, ändring eller radering av dina personuppgifter eller har önskemål om hur ABB ska behandla dem.

Observera att alla nuvarande ABB-anställda globalt också kan använda det här formuläret för att utöva sina rättigheter som registrerade.

  • ABB:s formulär för begäranden som rör den registrerades rättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA) är tillämplig om du bor i Kalifornien och vill skicka in en begäran om åtkomst till eller radering av dina personuppgifter, eller undanta dig från försäljning av konsumenternas personuppgifter.

Du kan begära att utöva dina rättigheter:
- Via CCPA-webbformuläret eller MyPrivacy-portalen;
- Genom att ringa vårt avgiftsfria nummer 800 435-7365, alternativ 0. 

  • ABB:s formulär för begäranden som rör den registrerades rättigheter i enlighet med den turkiska lagen om skydd av personuppgifter nr 6698 (KVKK) gäller om du är en registrerad enligt den turkiska dataskyddslagstiftningen och vill skicka in en begäran om åtkomst, uppdatering, ändring eller radering av dina personuppgifter, eller har önskemål om hur ABB ska behandla dem.

För att kunna hantera din begäran automatiserat och så bra som möjligt uppmanar vi dig att skicka in den via våra särskilda formulär. Alternativt kan du kontakta oss via privacy@abb.com.

Select region / language