Pomiar rozpuszczonych związków organicznych

Naturalne związki organiczne (NZO) są złożoną i niejednorodną mieszaniną związków organicznych powstających w procesach rozkładu roślinności. Stwarzają one problemy dla stacji uzdatniania wody, których zadaniem jest zapewnienie wody pitnej o stałej, wysokiej jakości. Większość NZO pochodzi z gleby. Te wodne substancje humusowe pochodzą głównie z rozkładających się roślin i zwierząt i zabarwiają wodę na kolory od żółtego do brązowego. Usunięcie substancji humusowych przed chlorowaniem jest bardzo ważne, ponieważ pozostające w wodzie NZO reagują z dodanym do wody chlorem i tworzą niepożądane produkty uboczne dezynfekcji, takie jak trihalogenometany (THM).

Firma ABB oferuje dwie metody analityczne do wykrywania związków organicznych w wodzie: analizatory serii AV400 i analizatory kolorymetryczne Aztec 600

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Select region / language