Bezelektrodowe, bezkontaktowe sondy do pomiaru przewodności

Technika bezkontaktowa zapewniającą odporność na polaryzację, oleiste zanieczyszczenia i nieprzewodzące osady (wraz z wystąpieniem dużego zanieczyszczenia). Pomiar natężenia prądu przemiennego indukowanego w zamkniętej pętli za pomocą dwóch wbudowanych cewek toroidalnych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Select region / language