Predykcyjne systemy monitorowania emisji
Platforma modelowania inferencyjnego (IMP)

Predykcyjne Systemy Monitorowania Emisji (ang. PEMS) są rozwiązaniami softwarowymi zdolnymi do zapewnienia w czasie rzeczywistym wiarygodnych i dokładnych szacunków emisji. Systemy PEMS wykorzystują zaawansowane modele matematyczne, które na bazie parametrów procesowych (np. ciśnień, temperatur, przepływów, itp.) jako zmiennych wejściowych określają emisję zanieczyszczeń w spalinach.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

W zależności od lokalnych przepisów ochrony środowiska, systemy PEMS mogą być stosowane jako:

  • System redundantny wobec tradycyjnych przyrządów analitycznych, w celu zwiększenia dostępności operacyjnej istniejących systemów monitorowania emisji
  • Podstawowy system monitoringu emisji spalin

Platforma Modelowania Inferencyjnego (ang. IMP) firmy ABB jest platformą softwarową przeznaczoną do tworzenia modeli i wdrażania online na danym obiekcie. System IMP umożliwia łączenie się z dowolnym systemem sterowania automatyką (DCS) za pomocą standardowego protokołu OPC, akwizycję danych procesowych w czasie rzeczywistym oraz generowanie szacunków emisji.

Elastyczność systemu IMP umożliwia udostępnienie zwrotnie wartości emisji systemowi sterowania DCS oraz przesyłanie ich do komputera emisyjnego.


Dane

Oparte na modelowaniu monitorowanie emisji oferuje szereg niepowtarzalnych zalet i możliwości:

  • Systemy PEMS stanowią efektywną i konkurencyjną alternatywę wobec tradycyjnych przyrządów i są w stanie monitorować emisje najbardziej popularnych zanieczyszczeń powietrza, takich jak, NOx, SO2, CO, CO2, itd.
  • Systemy PEMS są zgodne z międzynarodowymi przepisami i normami ochrony środowiska.
  • Pełniąc rolę systemu zapasowego wobec istniejącej aparatury pomiarowej, systemy PEMS są w stanie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej pierwszej, zapewniając alternatywne źródło pomiarów w trakcie konserwacji aparatury analitycznej.
  • Systemy PEMS mogą być łączone bezpośrednio z systemem sterowania, bez konieczności instalowania żadnych dodatkowych elementów.
  • Zapewniają one pełny przegląd procesu technologicznego, uwypuklając anomalie i zapewniają wstępną ocenę nadmiernych emisji.
  • Systemy predykcyjne nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji.
  • Nie są potrzebne żadne materiały eksploatacyjne lub części zamienne.
 

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language