Odcinek pomiarowy dla kryz
OMR

Odcinek pomiarawy spełnia swoje zadanie, gdy wymagana jest wysoka dokładność pomiaru cieczy, gazów i pary, zawieraja wlotowy i wylotowy otwór na odcinku rury. Dany odcinek spełnia również wymagania stawiane przez ISO5167-1: 2003.


Przegląd
Parametry
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Odcinek pomiarowy składają się z części wlotowej 16 średnic rur prostych i dalszego odcinka z 8 średnic rury prostej.  Obliczenia kryzy są oparte na rzeczywistych średnicach wewnętrznych (nie nominalnych).

Jeśli wymagana jest większa dokładność, te zespoły mogą być skalibrowane na danym przepływie.

Parametry

Rodzaje wykonania:
– FMR (Fabricated Orifice Meter Run)
– IMR (Integral Orifice Meter Run) zawierająca połączenia impulsowe z kołnierzem

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasz możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language