Naprawy

Oferujemy usługi napraw zdalnych, u klienta i warsztatowych, zapewniając szybką realizację zlecenia, a także umowy serwisowe obejmujące części zamienne.

Aby uzyskać szybką i skuteczną usługę naprawy, skontaktuj się z lokalnym zespołem serwisowym i zapoznaj się z szerokim zakresem oferowanych przez nas możliwości, w tym:

- Wsparcie zdalne ze strony wykwalifikowanego i certyfikowanego eksperta w zakresie danego produktu
- Własnoręczna naprawa dzięki instrukcjom
- Serwis u klienta
- Naprawy w warsztacie
- Wymiana / zastąpienie produktu

Zaufanie do napraw przeprowadzanych przez ABB zapewnione jest poprzez odpowiednie certyfikaty, np. SIL, EX, FM, których ważność nie wygasa po naprawie. W przypadku napraw dokonywanych przez inne firmy bez odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia, certyfikaty takie mogą zostać utracone.
Select region / language