Obsługa i Serwis ACF-NT

Analizator ABB ACF-NT wymaga kalibracji co 6 miesięcy (3 miesięcy dla pomiaru HF) aby spełnić wymagania certyfikacyjne. Powinna ona być przeprowadzana przez kwalifikowanego i certyfikowanego inżyniera serwisu.

ABB zapewnia różne poziomy usług serwisowych w celu utrzymania w pracy ACF-NT zgodnie z certyfikacją w jak najdłuższym czasie.

Skontaktuj się z nami aby przedyskutować odpowiednią dla Twoich potrzeb usługę serwisową dla analizatora ACF-NT.

Oferujemy:

  • Usługi kalibracji (w tym z wykorzystaniem specjalnego kalibratora)
  • Serwis prewencyjny oraz przeglądy okresowe
  • Naprawy obiektowe
  • Utrzymywanie stanów magazynowych części zamiennych
  • Wymiany serwisowe analizatora FID
  • Wsparcie telefoniczne
  • Zdalną diagnostykę i naprawę ACF-NT
  • Szkolenia serwisowe
  • QA usługi pomiarów laboratoryjnych
Loading documents
Select region / language