Optisk löst syresensor
ADS430

ABB:s ADS430 optiska  syresond utnyttjar de senaste framstegen inom optisk mätteknik för att uppnå extremt stabil och noggrann mätning samtidigt som den behåller kalibreringen utan drift.

 

Översikt
Data
Download

Översikt

ABB:s EZLink teknik, erbjuder kunderna plug-and-play, automatisk sensordetektering, prediktiv diagnostik och dessutom förbättrad mätnoggrannhet. 

Fördelar:
    – Ingen kalibrering krävs 
    – Ingen sensor drift
    – Snabb respons 
    – Minimerad tid för installation och underhåll
    – Motståndskraftig mot nötning och fotoblekning
    – Ingen förlust av prestanda, 2 år livslängd på sensor

Data

 • Mätning prestanda (löst syre)
  Område
  – 0 till 50 ppm (0 till 50 mg/l)
  – 0 till 450% mättnad vid 25° C och 760 mm Hg
 • Noggrannhet / högsta uppmätta fel 
  – ±0.1 ppm (0 -8 ppm)
  – ±0.2 ppm (8 -20 ppm)
  – ±10% av behandlingen (20 till 50 ppm)
 • Upplösning
  – 0.01 ppm (mg/l)
 • Svarstid
  – T90 <45 sek; T95 <60 sek @ 25 °C (77 °F)
 • Mätprestanda (temperatur) Område 
  – 0 till 50 °C (32 till 122 °F)
 • Noggrannhet
  ±0.1 °C (0.18 °F)
 • Underhåll
  – Sensor
  – 24 månader
 • Miljödata
  – Driftstemperatur
     0 till 50° C
  – Tryckgräns
     10.3 bar maximalt
  – Flödeshastigheten
     Ingen krävs
  – Förvaringstemperatur
     5 till 60° C

Download

Loading documents
Select region / language