Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Radiella Pressductor lastceller PFRL101

För mätning av banspänning med axelmonterade lastceller är Radiella Pressductor lastceller ett högkvalitativt system som ger exceptionell och långvarig prestanda.

Översikt
Data
Pressductor Technology
Download
Service

Översikt

Radiella Pressductor lastceller är idealiska för ett stort antal banspännings-maskiner som används inom konverterings, plastfilm, tryckning, textilier och andra industrier.

Data

Egenskaper PFRL 101A PFRL 101B
Nominell last
(rated capacity) kN 0.5 1.0
Lbs. 112 225
Utökad last kN 0.75 1.5
Lbs. 169 337
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen kN 2.5 5.0
Lbs. 562 1125
Maximal tvärkraft kN 2.5 3.0

Lbs. 562 674
Maximal axialkraft kN 2.5 5.0
Lbs. 562 1125
Fjäderkonstant kN/mm 50 100
1000 Lbs./inch 286 572
Förskjutning mm 0.01 0.01
1/1000 inch 0.4 0.4

Egenskaper PFRL 101C
Nominell last
(rated capacity) kN 0.5 1.0 2.0
Lbs. 112 225 450
Utökad last kN 0.75 1.5 3.0
Lbs. 169 337 675
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen kN 2.5 5.0 10.0
Lbs. 562 1125 2250
Maximal tvärkraft kN 1.25 2.5 5.0

Lbs. 281 562 1125
Maximal axialkraft kN 2.5 5.0 10.0
Lbs. 562 1125 2250
Fjäderkonstant kN/mm 50 100 200
1000 Lbs./inch 286 572 1143
Förskjutning mm 0.01 0.01 0.01
1/1000 inch 0.4 0.4 0.4

Egenskaper PFRL 101D
Nominell last
(rated capacity) kN 5.0
Lbs. 1125
Utökad last kN 7.5
Lbs. 1687
Överlastkapacitet
Maximal last i mätriktningen kN 25.0
Lbs. 5625
Maximal tvärkraft kN 10.0

Lbs. 2250
Maximal axialkraft kN 25.0
Lbs. 5625
Fjäderkonstant kN/mm 500
1000 Lbs./inch 2858
Förskjutning mm 0.01
1/1000 inch 0.4

Pressductor Technology

Den första Pressductor givaren utvecklades i Västerås, Sverige, i början av 1950-talet och patenterades 1954.

ABB:s välkända Pressductor® teknik är baserad på den så kallade magneto-elastiska effekten (magneto-elasticiteten) där de magnetiska egenskaperna hos vissa stålsorter förändras av mekaniska krafter.

När Pressductor-givaren utsätts för mekanisk kraft genereras en mätsignal som en följd av förändringar i magnetfältet. (Flytta musen över bilden för att se dessa förändringar.) Eftersom denna signal inte är förknippad med någon fysisk rörelse eller deformation kombinerar givaren känslighet med utomordentlig tolerans mot överbelastning, med praktiskt taget inget inbyggd gräns för antalet belastningar.

Pressductor-givare genererar en AC-signal med hög effekt och låg impedans som är mycket motståndskraftig mot elektriska störningar och jordfel.

ABB:s Pressductor-givare står för oslagbar lastcellsprestanda tack vare sin unika kombination av noggrannhet, tålighet mot överbelastning och förmåga att tåla tuffa miljöer. Genom att använda denna teknik kommer du att uppnå högre kvalitet och tillförlitlighet, särskilt under krävande förhållanden.

Download

Loading documents

Service

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service