Bollnäs Energi AB installerar ABB:s gasanalysutrustning ACF5000 i sin sopförbränningsanläggning – med mycket goda resultat

Bollnäs Energi vänder sig till ABB för att upprätthålla god luftkvalité och förbättring av sin avfallshantering. Detta genom en långsiktig investering av ABB:s senaste gasanalysutrustning ACF5000 Analyzer CEMS system

Från vänster till höger: Fredrik Englund, biträdande produktionschef, Bollnäs Energi; Frank Dönsberg, servicetekniker och Kenth Björkqvist, försäljning gasanalys, båda ABB Measurement & Analytics.

Bakgrund

Bollnäs Energi förlitar sig på gasanalysutrustning från ABB, marknadsledande inom system för kontinuerlig utsläppsövervakning (CEMS), för bevakning av sina förbränningsanläggningar. Bollnäs Energi har en av Sveriges första installerade gasanalysutrustningar i sitt slag, vilka också i förlängningen hjälper personalen att optimera processerna.

De 35 år gamla förbränningsanläggningarna i Bollnäs förbränner årligen 60 000 ton sopor vid temperaturer runt 950 grader Celsius. Detta håller hushållssopor och annat avfall från deponi.

Bollnäs Energi har sedan 1975 byggt ut fjärrvärmenätet, fram till 2007 i kommunal regi. Som värmeslag 
är fjärrvärme nästintill oöverträffad, med oerhört hög driftssäkerhet. 

Med sin investering på uppemot en halv miljard kronor i ny produktionskapacitet de senaste fem åren bygger Bollnäs ett ännu starkare fundament för framtiden. Diger erfarenhet hos ett starkt sammansvetsat manskap ger en god grund att bygga vidare på.

Energibolagets huvudsakliga målsättning med att etablera kraftvärme har varit att få en olje-fri energiproduktion i Bollnäs. Det nya Säverstaverket ger dem goda förutsättningar att lyckas. Uppdaterad infrastruktur i panna och värmeväxlare ger unika förutsättningar att producera både el och fjärrvärme i ett slutet system. Minskade utsläpp är en av många positiva effekter i det nya Säverstaverket, men det ger Bollnäs också väsentligt större samlad kapacitet, vilket gör dem mindre sårbara vid svåra påfrestningar.

Bollnäs Energis nya ACF5000-system, den nu fjärde generationen efter att ABB introducerade den för mer än två decennier sedan, har hög mätkänslighet, mäter med stor noggrannhet och kan mäta upp till 15 gaser samtidigt, inklusive H2O, CO2, CO, NO, SO2, NH3, HCl, HF, CH4 och O2.
Förbehandlat krossat bränsle (sopor) matas in i BollnäsEnergis förbränningsanläggning.
Bollnäs Energi förbränningsanläggning.

Vilka är de största fördelarna med ABB och ACF5000 Analyzer CEMS-systemet?

Vi frågar Fredrik Englund, biträdande produktionschef:
”Vi hanterar årligen 60 000 ton avfall och allt kommer från de angränsande länen Gästrikland, Hälsingland och Jämtland och soporna transporteras med lastbil till förbränningsanläggningarna.”

”ACF5000 Analyzer CEMS-systemet installerades i november 2016. Hittills har det funkat mycket bra och vi är väldigt nöjda med produktprestandan.”
”De största fördelarna vi har sett med ACF5000 är tillförlitligheten och stabiliteten i mätningarna. Stabila och simultana mätningar av 15 gaser.”

”Den goda stabiliteten betyder att vi inte har några avvikelser och ingen avdrift med ACF5000. Systemet mäter med samma noggrannhet varje gång.”
”Vidare är funktionen att kunna göra åtgärder med fjärrstyrning/remote riktigt bra.”

”När det gäller ABB service fungerar det bra. ABB:s servicepersonal tar hand om allt och vi förväntar oss att de gör det de är här för,  varje gång. Och vi har också bra erfarenhet och bra referenser från ABB:s ACF-NT Analyzer, föregångaren till ACF5000.”

”Vi har idag mycket lägre underhåll på ACF5000 än på det tidigare gamla systemet. Det är riktigt bra.”

”Vi känner oss väldigt trygga med ACF5000-systemet, den långa livslängden samt stabiliteten och tillförlitligheten av systemet frambringar en innebörd av ”Install & Forget”, vilket är utmärkt”, sammanfattar Fredrik Englund.

”Vi känner oss väldigt trygga med  ACF5000-systemet, den långa livslängden samt stabiliteten och tillförlitligheten av systemet frambringar en innebörd av "Install & Forget”, vilket är utmärkt.”

Fredrik Englund, biträdande produktionschef, Bollnäs Energi AB
Kontrollrum hos Bollnäs Energi AB. Claes Malm, drifttekniker.
Idag förser Bollnäs Energi över 1700 fastigheter med fjärrvärme i både Bollnäs, Arbrå och Kilafors  via 90 km kulvertnät i Bollnäs, 15 km i Arbrå (från Arbrå Värmeverk) och knappt 10 km i Kilafors (från Kilafors Värmeverk). I värmeverken i Arbrå och Kilafors eldas främst bark och spån.  
Även dessa värmeverk sköts från kontrollrummet i Säverstaverket i Bollnäs.

”Det kan tyckas vara en massa saker att hålla reda på de här skärmarna, men det mesta sköts automatiskt och om det blir fel någonstans så larmas det direkt”, säger Claes Malm.

ABB:s 800xA styrsystem är effektivt och pålitligt och gör det möjligt att övervaka alla tre anläggningarna från ett enda kontrollrum.

ABB Mesurement & Analytics har levererat följande system till Bollnäs Energi sopförbränningsanläggning:

ABB ACF5000 Analyzer CEMS System

  • Systemet har hög mätkänslighet, mäter med stor noggrannhet och kan mäta upp till 15 gaser samtidigt, inklusive H2O, CO2, CO, NO, SO2, NH3, HCl, HF, CH4 och O2.
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language