myABB

En webbportal för din anläggning

Ett centralt värde med digitalisering är möjligheten att identifiera tidiga tecken på problem innan de inträffar, snarare än att dokumentera händelser när problemet redan uppstått. 

Genom att använda onlineverktyget myABB har du all information om din installerade ABB-bas på ett och samma ställe. Med ett knapptryck får du en komplett överblick över dina produkter; se respektive produkts livscykelstatus och prestanda, få rekommendationer på serviceintervall och se både historiska såväl som planerade servicetillfällen, få åtkomst till serviceprotokoll och serviceavtal, sök och beställ reservdelar online, ladda ner den senaste tekniska dokumentationen och delta i utbildningar specifika för just dina produkter. 

Organisera dina installationer med taggar och placering i anläggningen

Genom att kategorisera utrustningen i en trädstruktur efter dess fysiska placering eller plats i er process kan man lätt hittar dem. Med ett personligt inlogg finns din utrustning alltid tillgänglig online, oavsett tid på dygnet. 

Se livscykelstatus på dina ABB-produkter

Varje ABB-produkt har en livscykelstatus angiven från fabrik. Statusen anger om produkten fortfarande tillverkas och det finns gott om utbildad servicepotential ända till om den för längesedan gått ur produktion och reservdelar är mycket svåra att få tag på.

Få rekommenderad service

Många produkter säljs med satta serviceintervaller baserat på ett normalfall av användning. Man kan även lägga in unika intervaller för produkten baserat på dess unika användningsförhållanden på siten. Med planerade servicetillfällen minimeras driftstopp samtidigt som driftsäkerheten ökar.

Ladda ner servicerapporter

Som avtalskund fungerar myABB även som logg och delningsplats för den service som utförts på din anläggning. På ett och samma ställe kan du se vad som gjorts, när och av vem det gjordes och tillhörande rapport, vilket ger en tydlig översyn över vilka jobb ABB gör hos dig. 

Se serviceavtal och kontaktuppgifter

Ditt serviceavtal finns lätt tillgängligt med en länk på förstasidan. Här finner du även kontaktuppgifter till rätt teknikgrupp inom ABB.

One-stop-shop för reservdelar

För respektive produkt kan du se tillhörande reservdelar och ditt kundspecifika pris. När du identifierat de reservdelar du behöver lägger du ordern enkelt direkt i systemet.

Länkar till dokumentation och utbildning

Genom denna funktion kan du direkt se relaterade dokument och lämplig utbildning för din produkt för att kunna nyttja den ännu bättre.
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language