Řídící systém IRC5PMC

IRC5PMC je verzí standardního řídícího sytému IRC5 určeného pro zástavbu do rozvaděče. Je první volbou pro aplikace se specifickými požadavky (nutnost nerezového rozvaděče, extrémní okolní teploty nebo vlhkost apod.) IRC5PMC má k dispozici identické SW funkcionality jako řídící systém IRC5, možnosti aplikačního nasazení nejsou tedy limitovány.

IRC5PMC  je dodáván v několika blocích. Tím se usnadňuje zástavba do layoutu zákaznického rozvaděče a případný servis.


Loading documents
Select region / language