Název projektu:

Výzkumné a vývojové aktivity ve společnosti ABB s.r.o.

Registrační číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020317

Program:

OP PIK Aplikace – VII. Výzva, bez účinné spolupráce

Náplň:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje digitalizace robotické svařovací buňky FlexArc zefektivněním výzkumných a vývojových aktivit prostřednictvím jednotlivých poboček, čímž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti globální společnosti ABB. Výstupem projektu bude funkční prototyp digitální robotické svařovací buňky FlexArc a poloprovoz v podobě řešení laserové buňky v doplněné ABB laboratoři o nové komponenty, vyvinutého a ověřeného softwarového vybavení a konstrukčního návrhu výrobního designu.

Termín realizace:

02/2020 – 11/2022

 

 

Nenašli jste, co jste hledali? Spojte se s námi!
Select region / language