Svařovací přípravky

Klíčovým komponentem, který má zásadní vliv na výslednou kvalitu výroby, jsou svařovací přípravky, které mají za úkol fixovat svařované díly v přesné a opakovatelné poloze. 


Společnost ABB používá pro svá robotická pracoviště v závislosti na požadavcích zákazníka od jednoduchých přípravků s manuálními upínkami, až po pneumatické přípravky se senzory detekce polohy upínky a přítomnosti dílu, které komunikují s robotickým pracovištěm prostřednictvím různých komunikačních rozhraní (Devicenet, ProfiBus, ProfiNet a jiné). 

Pro zákazníka je často důležité zvolit si jednoho dodavatele svařovacího pracoviště a svařovacích přípravků včetně ladění procesních parametrů, jelikož tím se předchází následným diskuzím ohledně rozsahu zodpovědností jednotlivých subjektů. Společnost ABB v průběhu konstrukce (tzn. designu) svařovacích přípravků průběžně kontroluje koncept a rozmístění upínek na přípravku tak, aby bylo dosaženo optimální kvality a zároveň přístupu svařovacího hořáku k místu svaru.
Pro tuto kontrolu společnost ABB využívá vlastní simulační software ABB RobotStudio, kterým jsou ověřeny nejen potenciální kolize hořáku s přípravkem, ale i výsledný čas cyklu. Samozřejmostí konstrukce přípravků je řešení Poka-Joke, které eliminuje riziko založení nesprávného dílu nebo dílu v nesprávné orientaci do přípravku operátorem. 
Po akceptaci designu je předán přípravek do výroby. Pro výrobu využívá společnost ABB prověřené dodavatele specializující se na různé typy vyráběných produktů. 

Select region / language