Svařovací řešení na klíč

Kromě samostatných produktů, jakými jsou např. roboty nebo modulární svařovací buňky, staví společnost ABB svoji procesní znalost na dodávkách kompletních řešení koncovému zákazníkovi.

Součástí těchto dodávek jsou dodávky svařovacích přípravků a jejich integrace do robotických pracovišť, programování trajektorií robotů a ladění svařovacího procesu. V závislosti na typu výroby a míře automatizace dodává ABB zákazníkům projekty těchto typů: 

  • Operátorem obsluhované svařovací pracoviště s manuálním zakládáním dílů a vykládáním svařenců  
  • Svařovací pracoviště vybavené jedním nebo více manipulačními roboty pro zakládání / vykládání dílů  
  • Kompletní výrobní linky s plnou automatizací včetně integrace přidružených výrobních procesů (např. značení, kontrola těsnosti, lepení, navařování matic a jiných komponent, kontrola svarů, geometrie a rozměrů atd.)  

ABB se tím pro zákazníka stává generálním dodavatelem, který je zodpovědný za kompletní dodávku včetně požadované kvality výroby a požadované doby taktu linky (tzv. čas cyklu). 

Řízení svařovacích pracovišť

Jednoduchá svařovací pracoviště jsou řízena řídicím systémem robota, který je schopen ovládat veškeré komponenty pracoviště. Bezpečnostní okruhy takového pracoviště se sbíhají v samostatném bezpečnostním PLC. Složitější pracoviště s automatickými přípravky jsou často vybavena řídicím PLC, které se stará o kompletní řízení daného pracoviště, případně celé produkční linky. Tato pracoviště jsou vybavena jedním nebo několika ovládacími panely, které poskytují pomocí dotykové obrazovky kompletní přehled o stavu jednotlivých komponent včetně vizualizace stavu svařovacích přípravků (přítomnost dílů, poloha jednotlivých upínek).  

Chcete vědět víc?

Co vás zajíma?

Nenašli jste, co jste hledali?
zašlete nám email

Select region / language