Preventivní kontroly robotů ABB

Přemýšlíte, jak si váš ABB robotický systém zrovna vede? Preventivní kontroly provádíme pravidelně jednou za rok, nebo podle harmonogramu předepsaného v konkrétním produktovém manuálu. Zákazník díky nim získá množství cenných informací o stavu systému, možnostech maximalizace jeho výkonu i potenciálních hrozbách a rizicích, která by mohla vyústit k neplánované odstávce či nutnosti výměny technologie. Postupy preventivní kontroly se provádí dle standardizovaného postupu ABB.

Po provedení preventivní kontroly zákazník obdrží protokoly ke všem jednotlivým robotickým systémům a společně s nimi i soupis doporučení a navrhovaných opatření. Ty mohou být použity jako podklad pro další diskuzi s našimi specialisty. Společnými silami lze dosáhnout nápravy dříve, než je příliš pozdě.

Spojte se s námi!

Přehled kontaktů na technickou podporu, školení a servisní oddělení robotiky ABB.
Select region / language