Kurzy

Naše kurzy probíhají standardně jako uzavřené pro 4 osoby a jsou tak i naceněny. U uzavřených kurzů se lze domluvit, zda místo realizace školení bude v našich školicích centrech ve Vestci/Ostravě nebo u zákazníka.

V případě menšího počtu osob nabízíme možnost zařazení do otevřených kurzů (týká se základních kurzů Operátor, Seřizovač, Specialista, Programátor, RobotStudio a kurzu Diagnostika závad, řešení problémů a základy údržby), příp. nabídneme individuální kurz šitý na míru. Otevřené kurzy probíhají vždy v našich školicích centrech a o náklady se pak dělí více zákazníků.

Termíny kurzů plánujeme průběžně dle požadavků zákazníků. 

Na naše školení lze čerpat dotace z EU fondů,  máme několikaleté zkušenosti s programem POVEZ II i dalšími dotačními tituly. Aktuální informace k POVEZ II naleznete na portálu Úřadu práce nebo je získáte od místně příslušného Úřadu práce. Našim zákazníkům dodáváme potřebné podklady pro přípravu žádosti, pomáháme jim s přípravou formulářů k administraci školení a zajišťujeme dodržení předepsaných pravidel publicity.

Efektivita výuky je zajištěna kombinací teoretického výkladu a praktického nácviku – 40% teorie, 60% praxe. Teoretická výuka probíhá formou výkladu školitele s využitím manuálů, prezentace a dalších školicích materiálů. Praktickým nácvikem se rozumí samostatná cvičení po dohledem školitele, která účastníci provádí přímo na robotech.

Našim zákazníkům jsou k dispozici 4 kvalifikovaní školitelé s dlouholetou praxí z oblasti robotiky a rozsáhlými pedagogickými zkušenostmi.

Nová nabídka kurzů již brzy!

Sledujte webové stránky.

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language