KRT Zestaw do pomiaru retencji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

System pomiaru retencji do monitorowania i kontroli retencji maszyn papierniczych


Zestaw do pomiaru retencji KRT firmy KPM ma zastosowanie w maszynach papierniczych i maszynach produkujących karton z dodatkiem lub bez dodatku popiołu. Wszystkie potrzebne urządzenia są dołączone do systemu, w którym dostępne są oddzielne konfiguracje pomp w głowicy i odcieków. Zestaw do pomiaru retencji KRT firmy KPM mierzy całkowitą stężenie we wlewie i próbki wody. Zakres pomiarowy wynosi 0-1,5% Cs. Czujnik mierzy włókna i cząstki od 0,01% (100ppm) do 1,5%, (w zależności od typu materiału). Zasada pomiaru oparta jest na zdolności włókien do depolaryzacji światła w znacznie większym stopniu niż gęstsze cząstki stałe.
Zalety
 • Do obliczania retencji potrzebne jest stężenie we wlewie i próbki wody
 • Kontrola retencji przy całkowitej konsystencji wody podsitowej
  • Zminiejszenie odchylenia MD w:
   - Gramaturze
   - Zawartości wilgoci
   - Zawartości popiołu
  • Optymalizacja wykorzystania chemikaliów
  • Redukcja zrywów wstęgi
 • Akcesoria i konfiguracje do różnych zastosowań
Loading documents
Select region / language