OC Optyczne Przetworniki Stężenia

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Pełen zakres optycznych mierników konsystencji do instalacji "in-line" i "by-pass"


Zasada pomiaru oparta jest na zdolności cząsteczek zawieszonych do wchłonięcia i odbijania / nadawania światła NIR (bliskie podczerwieni), które pulsuje przy 880 nm. Czujniki są wstępnie kalibrowane w celu szybkiego i łatwego uruchamiania. Po zainstalowaniu dokonuje się jednopunktowej regulacji w odniesieniu do testu laboratoryjnego. Jednostka wyświetlacza OC ma cztery krzywe wzorcowania do zastosowań z różnymi materiałami.
Czujniki typu "in-line" i "by-pass"
Firma KPM oferuje pełną gamę optycznych przetworników nadających się do instalacji w trybie liniowym i z obejściem. Optyczne przetworniki stężenia są najlepszym wyborem dla zakresu 0-2% Cs. Czujnik mierzy włókna i cząstki większe niż 0,88 mikrona, takie jak materiał od 0,001% (10ppm) do 15%, (w zależności od typu materiału).

Czujniki OC in-line
OC 20/70 może być instalowany bezpośrednio na rurze procesowej w podobny sposób, jak przetwornik stężenia typu płetwowego.

Czujniki OC by-pass
Czujniki stężenia OC by-pass są opracowywane w celu pomiaru konsystencji włókien w płynach od 0,001-2%. OC P03 / 25 posiada pomiar polaryzacji, dzięki czemu jest odpowiedni do pomiaru retencji papieru, gdzie występują różnice w zawartości popiołu. Czujniki mają 20 mm (OC P03 / 25 ma 3 mm) szczelinę między soczewkami, co powoduje efekt samooczyszczania wskutek zwiększonej prędkości. OC 20/25 posiada specjalny licznik 20/25-LC dla ścieków z młyna i OC 20/25-K dla pomiarów białych osadów alkoholowych.

Loading documents
Select region / language