L&W Fiber Tester

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

L&W Fiber Tester mierzy jakość włókien szybko i łatwo i jest jednocześnie instrumentem do zaawansowanej analizy wymiarów włókien. Technologia pomiarowa jest zautomatyzowana, co umożliwia częstą analizę jakości masy włóknistej. Przyrząd jest przeznaczony i zoptymalizowany dla laboratoriów i ma zwartą konstrukcję..

L&W Fiber Tester mierzy długość, szerokość, grubość, współczynnik kształtu i masę jednostki długości włókna. Przyrząd posiada podajnik próbek z sześcioma pozycjami, zaprojektowanymi jako tarcza obrotowa. To automatyzuje procedurę pomiaru, ułatwiając obsługę. 

Całkowity cykl pomiaru odbywa się w ciągu sześciu minut. Jedną z cech jest to, że obrazy włókien są wyświetlane podczas pomiaru emulsji. Możliwe jest również zapisywanie obrazów wykrytych obiektów do późniejszego przeglądania.

Cechy/ Zalety

 • Łatwy do umieszczenia:
  – Kompaktowa konstrukcja
 • łatwy w użyciu:
  – Automatyczna ładowarka próbek
  – Łatwa do przygotowania próbka, nie wymaga dokładnej konsystencji
  – Łatwo wyodrębnić surowe dane do dalszej analizy
 • Wiarygodne wyniki:
  – Sprawdzona metoda pomiaru ze szczeliną pomiarową zgodnie z międzynarodowymi standardami
  – Automatic cleaning between samples with self cleanining measuring cell
 • Szybka klasyfikacja jakości włókien i masy włóknistej:
  – Wykrywa odchylenia we włóknach, które korelują z odchyleniami jakości masy włóknistej

Moduły L&W Fiber Tester

Loading documents
Select region / language