L&W Bending Tester

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

L&W Bending Tester jest używany do pomiaru oporu materiału na zginanie. Można to zrobić na różne sposoby. Poprzez pomiar siły potrzebnej do wygięcia próbki do określonego kąta przez pomiar i określenie sztywności zgięcia, która jest elastyczną właściwością materiału.
Cechy/Zalety
  • Zaprojektowany do prawidłowego i swobodnego testowania:
    – Pneumatyczne mocowanie próbki dla powtarzalnych pomiarów
    – Podparcie próbki dla poprawnego zacisku
    – Funkcja automatycznego dotykania ogniwa obciążeniowego w stosunku do części testowej zapewnia swobodne i niezależne od operatora wyniki testów
  • Przewidywanie wydajności konwersji:
    – Uwzględniono ocenę zdolności do zagniecenia stosowaną do przewidywania konwersji
Loading documents
Select region / language