L&W Moisture Tester

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

L&W Moisture Tester jest ostatecznym rozwiązaniem pomiaru wilgotności w trybie offline dla papieru, tektury, tektury falistej, suchej masy papierniczej i innych materiałów włóknistych. Pomiar wilgotności na wszystkich etapach łańcucha procesu. Dzięki szybkiemu pomiarowi, tester wilgotności może być również używany do sprawdzania, czy czujniki wilgotności online nie wykazują niezgodności ze specyfikacjami.

 

Cechy/Zalety
  • Szybki wynik pomiaru w ciągu kilku sekund dzięki technologii pomiarowej i minimalnemu przygotowaniu próbki
  • Niezawodne wartości pomiarowe niezależnie od jakości papieru
  • Zastępuje metodę grawimetryczną
  • Sprawdzona technologia pomiarowa
  • W przypadku rozwiązywania problemów głównym zastosowaniem jest szybka kontrola produkcji i weryfikacja systemów on-line
  • Może służyć jako kopia zapasowa czujników online
Loading documents
Select region / language