Biblioteka celulozowo-papiernicza

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Biblioteka celulozowo-papiernicza to gotowe rozwiązanie dla wymagów procesowych przemysłu celulozowo-papierniczego. Opracowana w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie w celulozowo-papierniczych aplikacjach sterujących, pomaga producentom papieru zwiększyć efektywność techniczną i łatwość obsługi.

Biblioteka celulozowo-papiernicza oferuje spójny i wszechstronny zestaw elementów służących kontroli i nadzorowi nad zastosowaniami dla branży. Obejmuje standardowe jednostki funkcyjne gotowe do użytku z możliwością dostosowania do określonych potrzeb użytkownika i wymogów procesowych. Narzędzia te są dostosowane do technologii Fieldbus, a interfejs operatora jest oparty o technologię obiektów aspektowych ABB. 
Loading documents
Select region / language