OPT800 Oxygen

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

OPT800 Oxygento zaawansowany system sterowania procesem (APC) do kontroli i monitorowania procesu delignifikacj tlenem w lini włókna. Funkcje sterowania OPT800 Oxygen są oparte na wieloelementowym modelu technologii kontroli predykcyjnej. OPT800 Oxygen utrzymuje stabilne warunki delignifikacji i umożliwia kontrolę przy założeniu stałej Kappa lub stałym współczynniku delignificacji. Optymalizuje manipulowanie zawartością tlenu i alkaliów oraz temperatury w reaktorach tlenowych, utrzymując w ten sposób optymalną zawartość ligniny i odpowiednie pH. Powoduje to silne zmielenie, zmniejszenie zapotrzebowania na chemikalia i niski wpływ na środowisko. Wbudowana funkcja śledzenia masy włóknistej pomaga monitorować i diagnozować proces, a także śledzić kluczowe parametry procesu za pomocą reaktorów tlenowych.

OPT800 Oxygen został opracowany i udoskonalony w oparciu o doświadczenie ABB w zakresie zaawansowanych kontroli i bogate doświadczenie z kilku instalacji na całym świecie. System może być stosowany zarówno do delignifikacji średniego, jak i wysokiego stężenia, a także dla procesów jedno- i dwustopniowych. OPT800 Oxygen składa się z najnowocześniejszej aplikacji APC obejmującej instalację, uruchomienie, tuning i usługi szkoleniowe.

Cechy
 • Najnowocześniejszy wieloelementowy model technologii kontroli predykcyjnej
 • Kontrola szybkości produkcji i kontrola zmiany gatunku
 • Śledzenie i footprint masy celulozowej
 • KPI Dashboard i raporty kontroli użycia
 • Raporty dzienne/ zmianowe
 • Zorientowane na zadania i przyjazne dla użytkownika konfigurowalne wyświetlacze operatora

Zalety
 • Zmniejszenie odchylenia Kappa (30-50%)
 • Zmniejszone zużycie chemikaliów w instalacji wybielającej (5-10%)
 • Poprawa jakości i wydajności masy włóknistej
 • Gładsze zmiany rodzaju
 • Maksymalne wykorzystanie delignifikacji tlenowej
 • Zmniejszone oddziaływanie na środowisko
Loading documents
Select region / language