cpmPlus OEE

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Określa możliwości podniesienia wydajności

Rozwiązanie cpmPlus OEE stosowane jest do wykonywania pomiarów wydajności w czasie rzeczywistym oraz jako oprogramowanie analityczne, które poprawia zdolność produkcyjną zakładu poprzez określanie sposobu podwyższania ogólnej wydajności maszyn (ang. Overall Equipment Effectiveness, OEE).

OEE to standardowy, branżowy wskaźnik KPI służący do pomiaru zdolności produkcyjnej. Obejmuje trzy komponenty: dostępność, wydajność i jakość. Jest rozwiązaniem odpowiednim dla każdej branży czy procesu.

Dzięki rozwiązaniu cpmPlus OEE producenci mogą określić swój własny potencjał w zakresie ulepszania i ustalania priorytetów, czyli czynności mających na celu zwiększenie wydajności produkcji. cpmPlus OEE wspiera proces wdrażania programów poprawy zdolności produkcyjnych i zapewnia narzędzia do analizy wpływu działań udoskonalających. Przykładowo może służyć do oceny wpływu zmiany organizacyjnej lub wprowadzenia nowego sprzętu na wydajność. Ponieważ cpmPlus OEE oferuje znormalizowaną metodę pomiaru zdolności produkcyjnej, może również służyć do analiz porównawczych i nieobciążonego porównywania różnych linii produkcyjnych w obrębie firmy. 

Rozwiązanie cpmPlus OEE służy do prezentacji trendów, schematów procesów i raportów w celu monitorowania, analizy i raportowania wydajności produkcji. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika z zabezpieczeniami opartymi na poszczególnych rolach użytkownika zapewnia dostęp do odpowiednich informacji prezentowanych w odpowiednim formacie z każdego miejsca, w którym użytkownik może połączyć się z siecią wewnętrzną firmy.

Główne Korzyści:

  • Pomaga określić możliwości podwyższenia wydajności,
  • Używa OEE — standardowego, branżowego wskaźnika KPI służącego do pomiaru wydajności
  • Dostarcza wiedzy na temat OEE wszystkim osobom pracującym w firmie, od pracowników dolnego szczebla po najwyższe kierownictwo
  • Zapewnia narzędzia do wizualizacji produkcji i wydajności w standardowym, przystępnym formacie
  • Dokonuje pomiarów w czasie rzeczywistym, umożliwiając wczesne podjęcie interwencji
  • Wspiera proces wdrażania metod poprawy wydajności  
Loading documents
Select region / language