Planowanie produkcji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Obniżenie kosztów produkcji poprzez optymalizację wykorzystania możliwości maszyn i minimalizację strat przy cięciu

Planowanie produkcji to rozwiązanie programowe dla planowania wstępnego, szeregowania zamówień i cięcia. Dostarcza ono cennych narzędzi służących obniżeniu kosztów produkcji przez optymalizację wykorzystania możliwości maszyn i zwiększenie wydajności materiału.

Do głównych jego zalet należą:

  • Minimalizacja kosztów zmian gatunku produktu
  • Minimalizacja strat przy cięciu
  • Minimalizacja zapasów
  • Mniejsze zużycie materiału w procesie
  • Wzrost zadowolenia klienta dzięki terminowemu dostarczeniu zamówionych ilości produktów

Funkcje szeregowania wspomagają planistę w podejmowaniu skutecznych decyzji odnośnie planowania. Główne funkcje programu obejmują:
  • Funkcję PTP (Profitable-To-Promise) do kontroli możliwości i zyskowności w czasie rzeczywistym.
  • Możliwość symulowania zmian „co by było, gdyby” w terminarzu produkcji.
  • Obsługa terminarzy domyślnych, takich jak tonaż zarezerwowany przez klienta lub strefa rynkowa.
  • Możliwość określania takich elementów terminarza, jak: bloki, przebiegi i przydziały, jako stałych lub zmiennych pod względem tonażu.
  • Wstępna optymalizacja przebiegów produkcyjnych w celu oszacowania strat przy cięciu.
  • Wizualizacja „wąskich gardeł” produkcji.
  • Szeregowanie wielu faz produkcji.
  • Optymalizacja terminarzy dla szeregowania wielu maszyn.
  • • Kontrola kosztów i porównywanie scenariuszy szeregowania.

Zintegrowana funkcja cięcia zmniejsza koszty produkcji, minimalizując łączne straty przy cięciu, które powstają w procesach nawijania, przewijania i cięcia arkuszy. Wykorzystuje ona skutecznie tolerancje zamówionych ilości do rozwiązywania problemów z szeregowaniem cięć w fabryce papieru lub tektury produkującej bele, arkusze cięte albo ich kombinację. 
Loading documents
Select region / language