Zarządzanie produkcją

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zapewnia płynność działań i zabezpiecza pełną genealogię produktu

  Zarządzanie produkcją obejmuje wszystkie funkcje operacyjne związane z wytwarzaniem produktów klienta w papierni. Może obsługiwać nawet najbardziej złożone procesy produkcyjne, angażujące wiele papierni i wieloetapowe szlaki produkcji; wykorzystuje optymalizowane terminarze produkcji i informację w czasie rzeczywistym do sterowania procesem produkcji i zapewnienia jego płynności.

  Rozwiązanie to dostarcza pełną genealogię tak produktów pośrednich, jak i gotowych. Zapewnia pełną historię produkcji, obejmującą wszystkie etapy, działania reklasyfikacji i przesyły magazynowe.

  Cenne zalety:

   • Optymalna realizacja planów produkcji – moduł zarządzania produkcją (Production management) wykonuje plany produkcji optymalnie, unikając deficytowej produkcji/nadprodukcji i zapewniając działowi planistyki natychmiastową informację zwrotną.
   • Redukcja kapitału obrotowego – mniejsze zapasy surowców, praca w toku (work in process, WIP) i listy produktów gotowych.
   • Usprawniony przepływ gotówki – dostawy będą terminowe i pełne.
   • Ulepszona widoczność – cała produkcja jest widoczna i moduł zarządzania produkcją (Production Management) zapewnia pełną i całkowitą genealogię produktu.
   • Płynniejsze działanie – moduł Production Management obejmuje wszystkie wspólne funkcje produkcyjne papierni. Konfigurowalne ekrany ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami domyślnymi zapewniają łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji.
   • Redukcja kosztów cyklu życia – moduł Production Management jest skalowalny od prostej linii produkcyjnej po bardzo złożone zestawy linii produkcyjnych. Rozwiązanie całkowicie nastawione na produkt umożliwia krótkie projekty wdrożeniowe. Ciągłe aktualizacje zapewniają odpowiedniość rozwiązania przez jego cały cykl życia.

  Moduł Production Management obejmuje:
  :
   • przetwarzanie zamówień
   • planowanie produkcji
   • śledzenie produkcji bel
   • śledzenie produkcji rolek
   • śledzenie produkcji arkuszy
   • produkcję masy włóknistej
   • działania magazynowe
   • planowanie dostaw i załadunków
   • operacje ładowania
   • zarządzanie materiałami
   • raportowanie
   • identyfikowalność
   •  

Loading documents
Select region / language